ישראל מייצרת תרופות לשוק המקומי ולחו”ל. לאחרונה חל גידול בביקוש המקומי לתרופות.
הצג בעזרת עקומות ביקוש והיצע, את שוק התרופות לפני הגידול בביקוש המקומי ולאחריו.
 
ציין מהו פדיון היצרנים מהמכירה לשוק המקומי, ומהו הפדיון שלהם מהמכירה לחו”ל בעקבות השינוי.
 
תשובה:

במצב המוצא קיים
: (תרשים 8)
ההיצע: עקומת ההיצע של יצרני התרופות בישראל היא  `S_0` .
הביקוש: הביקוש לתרופות מורכב מהביקוש של הצרכנים בארץ והביקוש של הצרכנים בחו”ל:
  • עקומת הביקוש של צרכני התרופות בישראל היא ` D_0` (עקומה רגילה היורדת משמאל לימין).
  • הצרכנים בחו”ל מוכנים לקנות כל כמות של תרופות במחיר העולמי של תרופות – *`P` , כך שלמעשה עקומת הביקוש של הצרכנים מחו”ל גמישה לחלוטין ונסמן אותה ב – *`D_0`
למעשה זהו הקו האופקי מ- *`P` עד *`D` .
 
סך הביקוש לתרופות מיוצג על ידי העקומה המקווקות D1, שתיקרא “עקומת ביקוש מצרפית”.
החלק השמאלי של עקומת הביקוש המצרפית עד לנקודה 0, הוא למעשה עקומת הביקוש של הצרכנים בישראל, וימינה מנקודה 0 עקומת  הביקוש המצרפית היא למעשה עקומת הביקוש של הצרכנים בחו”ל. שיווי המשקל נקבע על פי נקודת החיתוך שבין ההיצע לביקוש המצרפי והוא יהיה בנקודה 1.
בנקודה זו קיים:
  1. מחיר התרופות (לכל הצרכנים) הוא *`P` .
  2. פדיון היצרנים מהשוק המקומי: לשוק המקומי נמכרים `X_0` תרופות והפדיון מהשוק המקומי הוא: `*(X_0) `*`P` ` `
  3. פדיון היצרנים מהמכירה לחו”ל: לחו”ל נמכרים `X_0`  – `X_1` תרופות והפדיון מהמכירה לחו”ל הוא: *`P` `(X_1-X_0)*`

תרשים 8
עקומת הביקוש וההיצע בשוק התרופות לפני הגידול בביקוש
שוק התרופות לאחר הגידול בביקוש המקומי:  (תרשים 9)
נתון כי לאחרונה חל גידול בביקוש המקומי לתרופות. עקב כך עקומת הביקוש המקומי תנוע ימינה ל – `D_1` . (תרשים 9)
עקומת ההיצע של יצרני התרופות ועקומת הביקוש של הצרכנים מחו”ל נותרים ללא שינוי.
עקומת הביקוש המצרפית תהיה כעת העקומה המקווקות `D_1` ושיווי המשקל בשוק ישאר בנקודה 1.
קיים כעת:
  1. מחיר התרופות (לכל הצרכנים) נשאר *`P` .
  2. פדיון היצרנים מהשוק המקומי: לשוק המקומי נמכרים כעת `X_2` תרופות והפדיון מהשוק המקומי הוא :  `*(X_2)``P` ` ` .
  3. פדיון היצרנים מהמכירה לחו”ל: לחו”ל נמכרים `X_1-X_2`  תרופות והפדיון מהמכירה לחו”ל  הוא  :  *`P`  `(X_1 – X_2)* `
כלומר, ניתן להבחין שבעקבות הגידול בביקוש המקומי חל גידול בפדיון מהמכירה לשוק המקומי לעומת קיטון בפדיון היצרנים מהמכירה לחו”ל.
תרשים  9  
 שוק התרופות לאחר הגידול בביקוש המקומי
הערה: יתכן מצב בו הביקוש המקומי יגדל עד שהמחיר בשיווי המשקל יהיה גבוה יותר מ – *`P` והיצרנים ימכרו תרופות רק לשוק המקומי.