איזו מדיניות מוניטרית הבנק המרכזי צריך לנקוט כדי לפתור את בעיית האבטלה?
הדגם, באמצעות מאזן בנק מרכזי, אמצעי אחד של מדיניות זו.
 
תשובה:
אם הבנק המרכזי רוצה לפתור את בעיית האבטלה הוא צריך לנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה.
הבנק המרכזי יכול למשל להגדיל את כמות הכסף במשק וכתוצאה מכך תקטן הריבית במשק.
הירידה בריבית מגדילה את ההשקעות והצריכה במשק ולכן היא מגדילה את התוצר.
כאשר חל גידול בתוצר, האבטלה במשק קטנה (שהרי אם מייצרים יותר, צריך יותר עובדים).
להלן דוגמא להגדלת כמות הכסף במשק ע”י הבנק המרכזי:
הבנק המרכזי יכול להגדיל את כמות הכסף במשק ע”י הדפסת כסף בסך של 5 מיליארד ₪ והלוואתו לממשלה (שתעביר סכומי כסף אלו לציבור).
עקב כך ישתנה מאזן הבנק המרכזי באופן הנ”ל:
בצד הנכסים: האשראי לממשלה יגדל ב – 5 מיליארד ₪ (מ – 30 ל – 35 מיליארד ₪).
בצד ההתחייבויות: שטרות כסף ומטבעות במחזור יגדלו ב – 5 מיליארד ₪ (מ – 20 ל – 25  מיליארד ₪).
 
מאזן הבנק המרכזי (במיליארדי ₪)

נכסים

התחייבויות                                                

זהב                                              

20

שטרות כסף ומטבעות במחזור                         

20  `larr`   25

יתרות מט”ח                                                  

20

פקדונות הבנקים המסחריים במטבע מקומי   

10

אשראי לממשלה                   

30  `larr`  35

פקדונות הבנקים המסחריים במט”ח            

25

אשראי לבנקים המסחריים           

10   

פקדונות הממשלה במטבע מקומי                

15

בניינים וציוד                                 

20

פקדונות הממשלה במט”ח

30

סה”כ                               

100  `larr`  105

סה”כ                                              

100  `larr`  105                                                                                       

 
הממשלה תעביר את סכום הכסף לציבור (למשל: באמצעות קצבאות) וע”י כך תגדל כמות הכסף במשק.
תזכורת:
כמות הכסף במשק = מזומן בידי הציבור + חשבונות העו”ש של הציבור בבנקים המסחריים.