מהו בסיס הכסף, מהי כמות הכסף?
האם כל הגדלה של כמות הכסף נובעת מהגדלה של בסיס הכסף?
נמק את תשובתך.
 
תשובה:
בסיס הכסף הינו סה”כ שווי השטרות והמטבעות שיש במדינה. בסיס הכסף מורכב מ:
  1. שטרות ומטבעות הנמצאים בידי הציבור.
  2. שטרות ומטבעות הנמצאים בקופות הבנקים המסחריים.
 
הערה: מקובל לכלול בבסיס הכסף גם את הפיקדונות של הבנקים המסחריים בבנק המרכזי. למעשה, פיקדונות אלו הינם כמו מזומנים השייכים לבנק המסחרי ונתייחס אליהם כאל “שטרות ומטבעות הנמצאים בקופות הבנקים המסחריים”.
לעומת זאת, אמצעי התשלום (המכונים גם “כמות הכסף”) הם השטרות והמטבעות שבידי הציבור+ חשבונות העו”ש של הציבור בבנקים המסחריים.
 
לא כל הגדלה של אמצעי התשלום נובעת מהגדלה של בסיס הכסף. יתכן למשל מצב בו הבנק המרכזי מחליט להגדיל את יחס הרזרבה הנחוץ של הבנקים.
בהנחה שלא חל שינוי ביתר הגורמים, הגדלת יחס הרזרבה של הבנקים תביא להגדלת אמצעי התשלום במשק, מאחר והבנקים המסחריים יוכלו לפתוח יותר חשבונות עו”ש לציבור על בסיס הרזרבות שקיימות ברשותם.
מדוגמא זו ניתן לראות, כי אמצעי התשלום במשק יגדלו (עקב הגידול בחשבונות העו”ש) אולם בבסיס הכסף לא יחול שינוי (לא נוספו שטרות ומטבעות לציבור או לבנקים המסחריים).