מה הם עודפי נזילות? הסבר והצג מצב שיש בו עודפי נזילות.
היעזר בדוגמה מספרית של מאזן מאוחד של הבנקים המסחריים.
 
תשובה:
במונח “עודפי נזילות” הכוונה היא למצב שבו לבנק יש בפועל יחס רזרבה גדול יותר מ”יחס הרזרבה הנחוץ” שממנו אסור לבנק לרדת.
תזכורת: יחס רזרבה הוא היחס שבין סך כל המזומן שבקופת הבנק לבין סכום חשבונות העו”ש שהבנק פתח ללקוחותיו.
כאשר לבנק יש עודפי נזילות פירוש הדבר הוא שהבנק יכול להגדיל את סכום חשבונות העו”ש.
 
להלן דוגמא למצב בו יש לבנק עודפי נזילות:
  1. לבנק יש 1000 ₪ מזומן בקופתו.
  2. יחס הרזרבה הנחוץ הוא 0.25.
  3. ההון העצמי של הבנק הוא אפס. (לצורך הפתרון של שאלה זו לא נתעמק במונח “הון העצמי”).
  4. הבנק פתח חשבונות עו”ש בסכום של 2,000 ₪ בלבד.
ניתן לראות כי לבנק יש עודפי נזילות מאחר ויחס הרזרבה של הבנק עומד בפועל על 0.5 (מעל למינימום המותר). במצב זה מותר לבנק להגדיל את חשבונות העו”ש בעוד 2,000 ₪. (עד שיגיע ליחס הרזרבה הנחוץ – 0.25).
 
מאזן מאוחד של בנקים מסחריים:

נכסים

התחייבויות

מזומן

1,000 ש”ח

חשבונות עו”ש

2,000 ש”ח

הלוואות

1,000 ש”ח

הון עצמי

0 ש”ח

סה”כ נכסים

2,000 ש”ח

סה”כ התחייבויות

2,000 ש”ח