הנח שהמשק נמצא במצב של אבטלה.
מפעלי התרופות החליטו להגדיל את הייצור כדי לספק הזמנות חדשות.
לצורך הגדלת הייצור קלטו המפעלים חלק מהמובטלים במשק.
הסבר והצג בעזרת עקומת תמורה, כיצד ישפיע שינוי זה על הרכב התפוקה של המשק.
 
תשובה:
עקומת התמורה מציגה לנו את מגוון הרכבי המוצרים והשירותים המקסימלי שהמשק יכול לייצר. עקומה זו נקראת גם: “גבול אפשרויות הייצור” – מושג המצביע על כך שהמשק לא יכול לייצר יותר מהרכב המוצרים/שירותים הנמצא על גבי עקומת התמורה.
לצורך השאלה נניח, כי הציר האופקי בעקומת התמורה מייצג את ייצור התרופות בעוד שהציר האנכי מייצג את ייצור יתר המוצרים והשירותים במשק. (תרשים 13)
 
במצב המוצא:
המשק נמצא במצב של אבטלה, כלומר ישנם גורמי ייצור שאינם מנוצלים ולכן המשק לא נמצא בהרכב הייצור המקסימלי. במצב זה נאמר כי המשק נמצא בתוך עקומת התמורה.
(למשל נקודה A) .
 
כאשר מפעלי התרופות מגדילים את הייצור:
נתון כי המפעלים קלטו חלק מהמובטלים במשק (ולא את כולם). בהנחה שזהו השינוי היחידי, אזי המשק ינוע מנקודה A לנקודה B .
כלומר: ייצור התרופות במשק גדל, בשאר המוצרים לא חל שינוי, והמשק יתקרב לעקומת התמורה, אך עדיין ימצא בתוכה ולא עליה (כלומר האבטלה במשק תרד אך לא תיעלם).
 
תרשים 13: