הנח ששכר העובדים בענף הרהיטים עלה.
הסבר והצג, בעזרת עקומות ביקוש והיצע של שוק הרהיטים, כיצד עלייה בשכר העובדים בענף הרהיטים משפיעה על שוק זה.
מהו השינוי שיחול בפדיון של יצרני הרהיטים?
 
תשובה:
מחיר הרהיטים והכמות הנמכרת, נקבעים ע”י שיווי המשקל שבין הביקוש להיצע.
 
במצב ההתחלתי: עקומת הביקוש היא `D_0`   ועקומת ההיצע היא `S_0` (תרשים 14).
שיווי המשקל בשוק יהיה בנקודת החיתוך שבין הביקוש להיצע, כלומר בנקודה 0, שבה קיים:
כמות הרהיטים שימכרו היא  `X_0` , מחירו של כל רהיט הוא `P_0` , ופדיון היצרנים הוא מכפלת המחיר בכמות, כלומר: `(P_0)*(X_0)` .
 
לאחר העלייה בשכר העובדים: עליית שכר העובדים גורמת לגידול בעלויות הייצור של הרהיטים (שהרי בכדי לייצר כמות מסוימת של רהיטים יש לשלם עכשיו שכר גבוה יותר לעובדים).
עקב כך, עקומת ההיצע של היצרנים זזה שמאלה ל – `S_1`  ושיווי המשקל בין הביקוש להיצע ייקבע בנקודה 1 שבה: כמות הרהיטים הנמכרת ירדה ל – `X_1` , מחיר כל רהיט עלה ל – `P_1` ופדיון היצרנים הינו: `(P_1)*(X_1)` .
מאחר ומצד אחד גדל מחירו של כל רהיט ומצד שני הכמות הנמכרת קטנה, השינוי בפדיון היצרנים תלוי בגמישות הביקוש:
  1. אם גמישות הביקוש גדולה מ- 1 (כמות הרהיטים הנמכרת קטנה בשיעור גדול יותר משיעור העלייה במחיר), פדיון היצרנים יירד בהשוואה למצב המוצא.
  2. אם הגמישות שווה ל- 1 (כמות הרהיטים הנמכרת קטנה בשיעור זהה לשיעור העלייה במחיר), פדיון היצרנים ישאר ללא שינוי.
  3. אם הגמישות קטנה מ- 1 (כמות הרהיטים הנמכרת קטנה בשיעור קטן יותר משיעור הגידול במחיר), פדיון היצרנים יגדל.
 
תרשים 14:
שוק הרהיטים