תוספת עובדים למפעל עלולה לגרום להורדת התפוקה של המפעל.
הסבר את העיקרון הכלכלי שקביעה זו מבוססת עליו.
 
תשובה:
העיקרון הכלכלי עליו מבוססת קביעה זו הוא: תופעת התפוקה השולית הפוחתת. על פי תופעה זו, ככל שנוסיף עוד עובדים למפעל, מבלי להגדיל את יתר גורמי הייצור (כמו מכונות ושטח המפעל) – אזי תקטן התפוקה השולית של העובדים.
(תזכורת: התפוקה השולית של העובדים היא תוספת התפוקה במפעל כתוצאה מהעסקתו של העובד האחרון).
 
במצב קיצוני בו הוסיפו הרבה עובדים למפעל ויתר גורמי הייצור נותרו ללא שינוי, התפוקה השולית פוחתת וקטנה עד שהיא הופכת להיות שלילית, כלומר: תוספת של עובדים תוריד את סך התפוקה במפעל.
 
תופעת התפוקה השולית הפוחתת היא תופעה ידועה בעיקר במפעלים וחברות כלכליות שבהם תוספת גדולה מדי של עובדים גורמת לצפיפות ו”גרימת נזק” שעלולה להוריד את סך התפוקה של המפעל.