גמישות הביקוש למוצר מסויים קטנה מ – 1.

באיזה סוג מוצר מדובר? הצג והסבר, בעזרת עקומות ביקוש והיצע, את השינוי שיחול בפדיון בגלל התייקרות חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצר זה.

 

תשובה:

גמישות הביקוש של מוצר כלשהו מבטאת מהו אחוז השינוי בכמות המבוקשת ע”י הצרכנים, כתוצאה משינוי של אחוז אחד במחיר המוצר.

כאשר גמישות הביקוש של מוצר מסוים הינה קטנה מאחד – אזי, בעקבות שינוי של אחוז אחד במחיר המוצר, תשתנה הכמות המבוקשת בפחות מאחוז אחד. במצב זה נאמר, שמדובר במוצר עם “ביקוש קשיח”. כלומר, אחוז השינוי במחיר הינו גדול יותר מהשינוי בכמות.

 

לדוגמא: בשיווי המשקל בין הביקוש `(D_0)` להיצע `(S_0)` נקבע מחירו של ספר מסוים על 100 ש”ח ונמכרו בסך הכל 1,000 ספרים. בעקבות התייקרות חומרי הגלם (למשל: עלה מחיר הנייר המשמש להדפסת הספרים), ההיצע של היצרנים קטן ל – `S_1` ובשיווי המשקל השתנה מחיר הספר ל – 110 ש”ח (כלומר עלייה של 10 אחוז במחיר). במקביל, הצרכנים החליטו לקנות במחיר זה רק 950 ספרים (כלומר ירידה של 5% בכמות המבוקשת).

מאחר ואחוז השינוי במחיר הינו גדול מאחוז השינוי בכמות, אזי מדובר במוצר עם ביקוש קשיח.

פדיון היצרנים הינו המכפלה של מחיר המוצר בכמות הנמכרת.

מאחר ובמקרה המוצג בשאלה מדובר במוצר עם ביקוש קשיח, הגידול במחיר הינו “חזק יותר” מהקיטון בכמות הנמכרת.

לכן, כאשר המחיר של מוצר זה עולה – פדיון היצרנים גדל.

(לפי הדוגמא: פידיון היצרנים לפני עליית המחיר 100,000 ₪ = 1,000  ž100  ופידיון היצרנים אחרי עליית המחיר 104,500 = 950ž  110).

 תרשים 20:

הערה: אם היה מתרחש מצב הפוך, ובמקרה של מוצר עם ביקוש קשיח ההיצע היה גדל ולכן מחיר המוצר בשיווי המשקל היה קטן – פדיון היצרנים היה קטן, כי הירידה במחיר המוצר הינה חזקה יותר מהעלייה בכמות הנמכרת.

 

 הכלל הוא: במוצר עם גמישות ביקוש קטנה מאחד, השינוי במחיר המוצר תמיד חזק יותר מהשינוי בכמות המבוקשת. לכן, אם המחיר בשיווי משקל יורד, פדיון היצרנים קטן, ואם המחיר בשווי משקל עולה, פדיון היצרנים גדל.