תעשיינים טוענים שהבנק המרכזי צריך לנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה, כדי להאיץ את הצמיחה במשק.

ציין כלי כלכלי אחד לביצוע המדיניות זו. הצג והסבר, בעזרת שוק הכסף והביקוש להשקעות, את ההשפעה של כלי כלכלי זה על שער הריבית ועל היקף ההשקעות במשק.

 

תשובה:

הבנק המרכזי יכול לנקוט במדינות מוניטרית מרחיבה אשר תגדיל את התוצר (כלומר תביא לצמיחה) במשק על ידי הגדלת כמות הכסף (= אמצעי התשלום) במשק. הבנק המרכזי יכול להגדיל את כמות הכסף ע”י הדפסת שטרות או ע”י הקטנת יחס הרזרבה האפשרי של הבנקים המסחריים.

הגדלת כמות הכסף במשק – פירושה הגדלת ההיצע של הכסף מ – `S_0`  ל – `S_1`  (תרשים 21). כתוצאה מכך, חל שינוי בשיווי המשקל בשוק הכסף ובמקום נקודה 0, בה היה שיווי משקל התחלתי בשער ריבית `R_0` וכמות כסף של `M_0` – יהיה כעת שיווי משקל חדש בנקודה 1, בה שער הריבית ירד ל – `R_1` וכמות הכסף גדלה ל – `M_1` .  כלומר הגדלת כמות הכסף הביאה לירידת הריבית במשק.

הירידה בריבית מגדילה את כמות ההשקעות במשק, מאחר ולמפעלים כדאי יותר לקחת הלוואות לרכישת מכונות וציוד וכדאי להם להשקיע כסף בפרויקטים שונים במקום להשאירו בבנק ולקבל עליו ריבית נמוכה יחסית .

כאשר ההשקעות במשק גדלות, אזי גדל גם התוצר במשק.

 

תרשים 21: 

שוק מטבע חוץ