הבנק המרכזי מכר לציבור איגרות חוב ממשלתיות, ולכן חל שינוי בבסיס הכסף.

מהו בסיס הכסף? הצג סכימה של מאזן בנק מרכזי, וציין בה את השינוי שחל בבסיס הכסף בשל המכירה של איגרות החוב הממשלתיות לציבור.

 

תשובה:

בסיס הכסף הינו סה”כ שווי השטרות והמטבעות שיש במדינה. בסיס הכסף מורכב מ:

  1. שטרות ומטבעות הנמצאים בידי הציבור.
  2. שטרות ומטבעות הנמצאים בקופות הבנקים המסחריים (כולל פקדונות הבנקים המסחריים בבנק המרכזי).
  3.  

הערה: מקובל לכלול בבסיס הכסף גם את הפקדונות של הבנקים המסחריים בבנק המרכזי. למעשה פקדונות אלו הינם כמו מזומנים השייכים לבנק המסחרי ונתייחס אליהם כאל “שטרות ומטבעות הנמצאים בקופת הבנקים המסחריים”.

 להלן דוגמא לסכימה של מאזן בנק מרכזי – לפני מכירת איגרות החוב (במיליארדי ש”ח):

נכסים

התחייבויות                                               

זהב                                               

20

שטרות כסף ומטבעות במחזור                         

25

יתרות מט”ח                                                  

20

פקדונות הבנקים המסחריים במטבע מקומי   

10

אשראי לממשלה                   

30

פקדונות הבנקים המסחריים במט”ח             

25

אשראי לבנקים המסחריים           

10

פקדונות הממשלה במטבע מקומי                

10

בניינים וציוד                                 

20

פקדונות הממשלה במט”ח

30

סה”כ                              

100

סה”כ                                               

100

 

הבנק המרכזי מוֹכֵר, כנציג של הממשלה, איגרות חוב ממשלתיות לציבור. הציבור משלם תמורת האג”ח במזומן הקיים ברשותו, ולכן במאזן הבנק המרכזי יחולו השינויים הבאים:

  1. בצד ההתחייבויות: שטרות כסף ומטבעות במחזור יקטנו (למשל מ – 25 ל – 20),             שהרי הציבור “החזיר” כסף לבנק המרכזי.
  2. בצד ההתחייבויות: פיקדונות הממשלה במטבע מקומי גדלות, מ – 10 ל – 15. למעשה, בעקבות מכירת האג”ח, הממשלה פתחה “חשבון” במאזן הבנק המרכזי. חשבון זה יכול לממן את פעולות הממשלה.

 

כך יראה כעת מאזן הבנק המרכזי: (השינויים מסומנים בחצים)

נכסים

התחייבויות                                               

זהב                                              

20

שטרות כסף ומטבעות במחזור                         

25 ß 20

יתרות מט”ח                                                  

20

פקדונות הבנקים המסחריים במטבע מקומי   

10

אשראי לממשלה                   

30

פקדונות הבנקים המסחריים במט”ח            

25

אשראי לבנקים המסחריים           

10

פקדונות הממשלה במטבע מקומי                

10 ß 15

בניינים וציוד                                 

20

פקדונות הממשלה במט”ח

30

סה”כ                              

100

סה”כ                                              

100

 

פעולה זו הקטינה את בסיס הכסף, שהרי השטרות והמזומנים שבידי הציבור פחתו.