מהי נטייה שולית לצרוך?

הסבר את הקשר ביו הכנסה לבין נטייה שולית לצרוך.

העתק את הטבלה שלפניך. חשב את התצרוכת השולית ואת הנטייה השולית לצרוך, והשלם במקומות המתאימים בטבלה.

הכנסה

תצרוכת

הכנסה שולית

תצרוכת שולית

נטייה שולית לצרוך

3,000

3,000

_____

______

_____

4,000

3,900

1,000

______

_____

5,000

4,600

1,000

______

_____

 

תשובה:

הנטייה השולית לצרוך מבטאת את החלק המופנה לצריכה מתוך תוספת ההכנסה הפנויה. במילים אחרות, הנטייה השולית לצרוך הינה התצרוכת שנוספה (מכונה גם “התצרוכת השולית”) לחלק ההכנסה הפנויה שנוספה (מכונה גם “ההכנסה השולית”).

לדוגמא: אם ההכנסה גדלה ב – 100 ש”ח (מ – 1000 ל – 1100 ₪) וידוע כי בעקבות כך גדלה הצריכה ב – 20 ₪ (מ – 500 ל – 520 ₪ ) אזי הנטייה השולית לצרוך היא:  0.2  (לפי: 0.2=20/100) .

הנטייה השולית לצרוך היא חיובית. כלומר: ככל שההכנסה הפנויה גדלה – כך גדלה גם הצריכה. מקובל להניח כי הנטייה השולית לצרוך פוחתת עם עליית ההכנסה (כלומר ככל שההכנסה גדולה יותר כך יוקצה חלק קטן יותר לתצרוכת).

הערה: ההכנסה הפנויה היא ההכנסה של המשפחה (כולל הכנסה מעבודה, קצבאות וכו') לאחר ששולמו בגינה כל המיסים והאגרות.

הכנסה

תצרוכת

הכנסה שולית

תצרוכת שולית

נטייה שולית לצרוך

3,000

3,000

—-

—-

—-

4,000

3,900

1,000

900

0.9

5,000

4,600

1,000

700

0.7

 

ניתן לראות מהדוגמא שבטבלה כי הנטייה השולית לצרוך פוחתת עם הגידול בהכנסה – בהכנסה של 4,000 ₪ הנטיה השולית לצרוך היא 0.9 ובהכנסה של 5,000 ₪ הנטיה השולית לצרוך היא 0.7.