על פי נתוני הביטוח הלאומי מדד ג'יני בשנת 1990 היה 0.479, ובשנת 1999 היה מדד ג'יני 0.517.

מהו מדד ג'יני? הצג והסבר, בעזרת עקומות לורנץ, את השינויים שחלו בין השנים 1990 – 1999.

 

תשובה:

מדד ג'יני הינו אחד המדדים המקובלים ביותר למדידת אי השוויון בהכנסות של תושבי המדינה (לפי עשירונים). מדד זה נע בין 0 ל – 1.

כאשר קיים שוויון מוחלט (לכל האזרחים במדינה יש את אותה רמת הכנסה) המדד יעמוד על 0 .

ככל שיגדל אי השוויון במדינה, כך יגדל המדד עד למצב של אי שוויון מוחלט (לאזרח אחד יש הכל ולשאר אין כלום) בו המדד יעמוד על 1.

מאחר ונתון כי בשנת 1990 עמד מדד ג'יני על 0.479 ובשנת 1999 המדד עמד על 0.517 – אזי במהלך השנים הללו גדל אי השוויון בהכנסות של תושבי המדינה.

 

חישוב מדד ג'יני נעשה מתוך עקומת לורנץ. עקומת לורנץ היא עקומה המתארת בצורה גרפית את רמת אי השוויון בהכנסות של תושבי המדינה. כל נקודה על העקומה מתייחסת לשני נתונים:

  1. הכנסות מצטברות ב – %.
  2. חלוקה עשירונית (לפי הכנסות) מצטברת של תושבי המדינה.נתוני ההכנסות נקובים על הציר האנכי מימין לנקודה, ונתוני העשירונים נקובים על הציר האופקי התחתון. (תרשים 16)

 

כל נקודה על גבי העקומה מציגה את חלקם המצטבר בהכנסות המדינה של העשירון שמתחת לנקודה וכל העשירונים העניים ממנו. ככל שהעקומה מתרחקת מהקו AC המשמעות היא שאי השוויון בהכנסות גדל, וככל שהעקומה קרובה יותר לקו AC המשמעות היא שאי השוויון בהכנסות קטן (אם העקומה על הקו AC עצמו – המשמעות היא שקיים שוויון מלא).

מאחר שבשנת 1999 אי השיוויון גדול מזה בשנת 1990, עקומת לורנץ בשנת 99 רחוקה יותר מהקו AC מאשר בשנת 1990.

מדד ג'יני מחושב למעשה ע”י היחס הבא:

השטח הכלוא בין עקומת לורנץ לקו AC (= השטח L) לחלק לשטח המשולש הכלוא מתחת לקו  AC (= השטח ABC). לכן, ניתן להבחין כי הגידול במדד ג'יני בין השנים 1999 – 1990 מתבטא למעשה בעליה של השטח L.

תרשים 16:

שנת 1990

שנת 1999

תרשים 16 - מדד ג'יני - שנת 1999