יש הטוענים, כי הצטרפות עובדים זרים לענף הבנייה מורידה את שכר העבודה בענף.

הצג והסבר טענה זו, בעזרת עקומות ביקוש והיצע של שוק העבודה בענף הבנייה (הנח כי שוק העבודה חופשי).

 

תשובה:

כאשר מצטרפים עובדים זרים לענף הבנייה, כמות העובדים שרוצים לעבוד בענף גדלה, כלומר היצע העובדים בענף הבנייה גדל. בשוק עבודה חופשי שכר העובדים נקבע על פי המפגש בין עקומת הביקוש לעובדים לבין עקומת ההיצע של העובדים בענף. (תרשים 35)

 

תרשים 35:

שוק העבודה בענף הבנייה

 

במצב המוצא: עקומת הביקוש לעובדים היא  `D_0`  ועקומת ההיצע של העובדים היא `S_0` . שכר העובדים נקבע על פי החיתוך בין הביקוש להיצע (נקודה 0) ויעמוד על `W_0` .

לאחר הצטרפות העובדים הזרים: עקומת הביקוש לעובדים תישאר` D_0` (שהרי לא נתון שחל שינוי ברצון או בצורך של המעסיקים בעובדים) אך עקומת ההיצע של העובדים תגדל ותזוז ימינה ל –`S_1`  (עקב הצטרפות של עובדים זרים לשוק, אשר מוכנים לעבוד בשכר נמוך יותר). נקודת החיתוך בין הביקוש להיצע תהיה נקודה 1 וניתן לראות כי בנקודה זו שכר העובדים ירד מ – `W_0` ל –`W_1` .

כמות העובדים תגדל מ – `L_0` ל – `L_1` .