פירמה שיש בה גורם ייצור קבוע וגורם ייצור משתנה (עובדים), מייצרת בתנאים של תפוקה שולית פוחתת.

מהי תפוקה שולית? ומהי “תפוקה שולית פוחתת”?

מה יקרה לתפוקה הכוללת כאשר הפירמה תגדיל את מספר העובדים?

 

תשובה:

“התפוקה השולית” של העובדים היא כמות המוצרים שהתווספה כתוצאה מהעסקתו של העובד האחרון, מתוך מקבץ רציף של עובדים  שמתחיל בעובד הראשון ומסתיים בכל מספר עובדים שנבחר.

אם למשל בחרנו במקבץ של שבעה עובדים, התפוקה השולית היא התפוקה שיוצרה על ידי העובד השביעי. אם למשל בחרנו במקבץ של שלושה עובדים, התפוקה השולית היא התפוקה שיוצרה על ידי העובד השלישי.

 

המונח “תפוקה שולית פוחתת” מציין שכאשר מגדילים את כמות העובדים (ויתר גורמי הייצור נשארים ללא שינוי), אזי התפוקה השולית הולכת וקטנה, כלומר התפוקה השולית של העובד השישי (למשל) קטנה יותר מהתפוקה השולית של העובד החמישי, והתפוקה השולית של העובד החמישי קטנה יותר מהתפוקה השולית של העובד הרביעי, וכן הלאה.

הערה: המונח “תפוקה שולית”  אינו מתייחס רק לעובדים אלא גם למכונות, יחידות זמן וכו' – למשל: התפוקה השולית של המכונה השלישית, התפוקה השולית של שעת העבודה הרביעית וכו'. גם כאן הסבר המונח תפוקה שולית דומה להסבר מונח זה לגבי עובדים.

וגם כאן קיימת תופעה של “תפוקה שולית פוחתת”.

כאשר בפירמה יש גורם ייצור קבוע וגורם ייצור משתנה (שהינו עובדים) והפירמה מייצרת בתנאים של תפוקה שולית פוחתת, אזי כאשר מספר העובדים גדל – תגדל גם התפוקה הכללית (שהרי כל עובד שנוסף “תורם” ומייצר בכמות כלשהי), אולם הגידול בתפוקה הכללית ילך ויקטן עם הגידול בכמות העובדים.

 

למשל: 

10 עובדים מייצרים 100 יחידות לחם.

11 עובדים מייצרים 109 יחידות לחם (התפוקה השולית של העובד ה – 11 היא 9).

12 עובדים מייצרים 114 יחידות לחם (התפוקה השולית של העובד ה – 12 היא 5).

13 עובדים מייצרים 117 יחידות לחם (התפוקה השולית של העובד ה – 13 היא 3).

ייתכן מצב (למשל: בתנאים של צפיפות) שבו התפוקה השולית של העובד האחרון תקטן עד שהיא תהיה שלילית – כלומר: מצב שבו תקטן התפוקה כוללת כאשר הפרמה תגדיל את כמות העובדים מעבר לכמות מסויימת.