כדי לעודד את ענף התיירות המצוי בקשיים, הוצע לסבסד את הלינות בבתי המלון בישראל.

הצג והסבר, בעזרת עקומות ביקוש והיצע של לינות בבתי – המלון בישראל, כיצד מתן הסובסידיה עשוי להשפיע על:

 • הכנסות המלונאים.
 • הוצאות הצרכנים.

 

תשובה:

במצב המוצא נקבע מחיר לינה בבית מלון וכמות הלינות על פי נקודת החיתוך בין הביקוש (`D_0` ) להיצע (`S_0` ). נסמן נקודה זו כ – 0 (תרשים 33). לכן, מחיר לינה הוא `P_0` וכמות הלינות היא `X_0` . הכנסות המלונאים הם למעשה הוצאות הצרכנים, השוות למכפלת הכמות במחיר: `X_0*P_0`

אם מחליטים לסבסד את הלינות בבתי מלון (הסבסוד ניתן בדרך כלל לבתי המלון על ידי הממשלה ) – אזי ההיצע של בתי המלון יגדל, כלומר עקומת ההיצע תנוע מטה (מ – `S_0` ל – `S_1` ).

יש לשים לב כי עקומת ההיצע יורדת אנכית בדיוק בגודל של הסובסידיה שניתנת על ידי הממשלה, כלומר: לכל לינה המלונאים מקבלים מהתיירים את מחיר הלינה, ובנוסף – הם מקבלים גם סובסידיה מהממשלה. (נסמן את הסובסידיה לכל לינה באות `S` ).

לכן, שיווי המשקל החדש יהיה בנקודה 1.

תרשים 33:

שוק הלינות בבתי מלון

בנקודה זו:

 1. כמות הלינות גדלה מ – `X_0`  ל – `X_1` .
 2. המחיר שישלמו התיירים עבור כל לינה ירד מ –` P_0 ` ל – `P_1` .
 3. התשלום שיקבלו המלונאים עבור כל לינה הוא: `(P_1+S)`

 

לכן, בעקבות מתן הסובסידיה:

 1. הכנסות המלונאים יגדלו מ– `X_0*P_0`    ל– `(P_1+S) *X_1`
 2. הוצאות הצרכנים ישתנו מ–  `X_0*P_0`    ל–  `X_1*P_1 ` .
  מאחר ומצד אחד קטן המחיר אותו ישלמו אורחי המלון ללינה (P1<P0), אך מצד שני גדלה כמות הלינות, עבורם ישלמו האורחים `(X_1gtX_0)` , קשה לדעת האם הוצאות הצרכנים גדלו או קטנו והענין תלוי בגמישות הביקוש:
  אם הגמישות גדולה מ -1 (כמות הלינות עולה בשיעור גדול יותר מהקיטון במחיר), הוצאות הצרכנים גדלו.
  אם הגמישות שווה ל – 1 (כמות הלינות עולה בשיעור שווה לקיטון במחיר), הוצאות הצרכנים ישארו ללא שינוי.
  אם הגמישות קטנה מ – 1 (כמות הלינות עולה בשיעור קטן יותר מהקיטון במחיר), הוצאות הצרכנים יקטנו.