בשנת 2000 ההשקעה הנקייה במשק הייתה שלילית.

  1. מהי השקעה נקייה שלילית?
  2. הצג והסבר, בעזרת עקומת תמורה, את ההשפעה של השקעה נקייה שלילית על יכולת הייצור של המשק בטווח הארוך.

 

תשובה:

סעיף #1:

השקעה הינה הוצאה כספית אשר אינה מיועדת לצריכה שוטפת.

למשל: קנייה של מכונות, ציוד, מבנים, השקעה בפיתוח תשתיות (כבישים, רכבות), רכישת ניירות ערך וכו'. רכישה של מוצרים אלו הינה רכישה של “מוצרי השקעה”.

השקעה גולמית: הינה סך ההוצאה שנרשמה במדינה עבור רכישה של מוצרי השקעה.

השקעה נקייה: הינה סך ההשקעה הגולמית במשק פחות הבלאי (= פחת) שנרשם על כל נכסי ההשקעה שקיימים במדינה.

כאשר השקעה הנקייה הינה שלילית, פירוש הדבר הוא שהבלאי שנרשם על כל נכסי ההשקעה במדינה היה גדול יותר מההשקעה הגולמית.

 

סעיף #2:

מוצרי השקעה הם למעשה מונח נרדף למונח “גורמי ייצור” וכאשר נרשמת השקעה נקייה שלילית, פירוש הדבר הוא שקיימת ירידה בכמות גורמי הייצור במדינה  ולכן תפחת יכולת הייצור של המשק בטווח הארוך.

עניין זה מתבטא ב”התכווצות” של עקומת התמורה, כלומר עקומת התמורה של המשק בטווח הארוך תהיה מתחת לעקומת התמורה הקיימת. (תרשים 34)

תרשים 34:

עקב כך המשק ייצר בטווח הארוך פחות מוצרים.