מדד ג'יני הינו אחד המדדים המקובלים והמוכרים ביותר למדידת אי-שוויון בהכנסות.

מדד ג'יני מתרגם את עקומת לורנץ למספרים שנעים בין 0 ל- 1:

  • כאשר מדד ג'ני עומד על 0 פירוש הדבר שיש 0 אי שוויון, או לחילופין, יש שוויון מלא.
  • ככל שמתרחקים מ- 0, אי השוויון הולך וגדל: כאשר מדד ג'יני עומד על 1, פירוש הדבר

שאי השוויון הוא בדרגה הגבוהה ביותר (כלומר, משפחה אחת זוכה בכל ההכנסות במדינה).

כיצד מחושב מדד ג'יני

נתייחס לעקומת לורנץ המופיעה בתרשים 6.4.

חישוב מדד ג'יני הוא פשוט, ומתבצע באופן הבא:

 עקומת לורנץ כבסיס לחישוב מדד ג'יני

שימו לב:

  • שטח המשולש ABC, הכלוא מתחת לאלכסון, הוא גודל קבוע ואינו משתנה.
  • שטח L תמיד קטן משטח המשולש, למעט מקרה בודד שבו אי השוויון הוא קיצוני (כלומר: משפחה אחת זוכה בכל ההכנסות). במקרה קיצוני זה, ערכו של מדד ג'יני הוא 1.
  • ככל שעקומת לורנץ שוויונית יותר, שטח L קטן יותר, ובמקביל מדד ג'יני קטן יותר.
  • במצב של שוויון מלא, עקומת לורנץ היא למעשה האלכסון. במקרה זה, שטח L שווה 0, ומדד ג'יני כולו שווה 0.

 

הקטנת אי השוויון במדינה

אחת הדרכים המקובלות להקטנת אי השוויון במדינה, היא באמצעות הטלת מס על העשירים והעברת התמורה לעניים. הכספים המועברים לעניים נקראים “תשלומי העברה“.