נניח שמחירי הבתים בשוק: K104$.

מכירת הבית נעשית באמצעות אסטרטגיה הנקראת “מכירת חוזה עתידי”.

מרכיבי האסטרטגיה:
 – כתיבת אופציית Call.
 – קניית אופציית Put.

בשתי האופציות מחיר המימוש ומועד הפקיעה צריכים להיות זהים. אם ערך הזמן בשתי האופציות יהיה זהה, נמכור את הבית במחיר השוק.

המכירה בפועל מבוצעת רק במועד ב'.

דוגמאות

דוגמא מס' 1

כתיבת אופציית call “יוני K100$ C”, פרמיה K7$ + (ערך פנימי 4, ערך זמן 3).
  קניית אופציית put “יוני K100$ P”, פרמיה K3$ – (ערך פנימי 0, ערך זמן 3).

                                                   סה”כ  פרמיות K4$

 

תרחישים למועד ב'.

   תרחיש 1 – מחירי הבתים עולים ל-K110$.

קונה ה-Call יבקש לממשה ואתה תידרש למכור לו את הבית ב-K100$
                                                       + סה”כ פרמיות שקיבלת K4$
                                                   סה”כ תקבול עבור הבית  K104$

 

   תרחיש 2 – מחיר הבתים יורדים ל-K95$.

אתה תממש את אופציית ה-Put ותמכור את הבית שלך תמורת – K100$
                                                        + סה”כ פרמיות שקיבלת  K4$
                                                    סה”כ תקבול עבור הבית   K104$

 

דוגמא מס' 2

נבצע את האסטרטגיה במידרג K120$.

כתיבת אופציית call “יוני K120$ C”, פרמיה K1$ + (ערך פנימי 0 , ערך זמן 1).
  קניית אופציית put “יוני K120$ P”, פרמיה K17$ – (ערך פנימי 16, ערך זמן 1).
                                          סה”כ  פרמיות K16$ –

 

תרחישים למועד ב'

   תרחיש 1 – מחירי הבתים עולים ל –K 110$.

אתה תממש את אופציית ה-Put ותמכור את הבית ב-K120$
                                        סה”כ פרמיות ששילמת   K16$
                                      סה”כ תקבול עבור הבית K104$

 

   תרחיש 2 – מחירי הבתים עולים ל –K 120$.

קונה ה – Call  יבקש לממשה ואתה תידרש למכור לו את הבית ב- K120$
                                                            סה”כ פרמיות ששילמת  K16$
                                                         סה”כ תקבול עבור הבית K104$

 

למעשה באמצעות “מכירת חוזה עתידי” (כתיבת Call וקניית Put באותו מידרג) ביצענו בדוגמאות לעיל עיסקה שבה הבטחנו לעצמנו את מכירת הבית במועד ב' במחיר ידוע מראש.

המחיר של מכירת הבית מתקבל מהחישוב הבא:
(הנתונים מתייחסים לדוגמא 2 לעיל)

 

מחיר המימוש של צמד האופציות באסטרטגיה    K120$
+ פרמיית ה – Call                                       K1$   +
–  פרמיית ה-Put                                         K17$  –
   סה”כ                                                       K104$