גביית המס מתבצעת במגוון אפיקים.

2 האפיקים המרכזיים הם: מס הכנסה ומע”מ (=מס ערך מוסף).

אפיקים חשובים נוספים:

  • ביטוח לאומי – גביית המס מיועדת לתשלומי קצבאות שונים.
  • מס בריאות – מס הבריאות נגבה באמצעות הביטוח הלאומי. המס מיועד בעיקר לתשלום עבור שירותי קופות החולים.
  • רשויות מקומיות –  בעיקר מיסים עירוניים.

הסבר למספר סוגי מיסים:

  • מס קניה – המס מוטל על רשימת מוצרים ומשולם במועד הקניה. מדובר בעיקר ב”מוצרי מותרות” .
  • מכס –  המס מוטל על מוצרים מיובאים

טבלה #19: התפלגות המיסים ב- 2002 
(מחירי 2002)

סה”כ מיסים

 

194.4

 

 

 

    מס הכנסה

 

70.4

        משכר

47.2

 

        מחברות

12.0

 

        מעצמאיים

6.3

 

        ניכויים במקור

4.9

 

 

 

 

    מיסים על צריכה ויבוא

 

74.3

        מע”מ

51.0

 

        מס מעסיקים

1.3

 

        מס קניה

9.3

 

        מס טבק, בלו מלט ומס בולים

1.8

 

        מס דלק

6.7

 

        מיסי נדל”ן

2.8

 

        מכס והטלים

1.4

 

 

 

 

    ביטוח לאומי

 

20.6

        מעובדים

8.3

 

        ממעבידים

10.6

 

         אחר

1.7

 

 

 

 

    מס בריאות

 

10.8

 

 

 

    רשויות המקומיות

 

14.1

 

 

 

    אגרות והטלים

 

4.2