עיסקת Forward

Forward הינו חוזה בין צד א' וצד ב' שבמסגרתו מוכר אחד הצדדים נכס בסיס.

החוזה אינו סחיר.

בחוזה מצוין מהו נכס הבסיס, מחירו ומתי חל מועד ב'.

במרבית המקרים אחד הצדדים הוא בנק או מוסד כספי.

נתוני החוזה אינם סטנדרטיים. נכס הבסיס יכול להיות 1 אונקיית זהב או 1.32 אונקיות זהב. מועד ב' יכול להיות 22/4 או 29/4 וכד'.

חוזה עתידי – Future

“חוזה עתידי” הינו חוזה כדוגמת עיסקת Forward, או נסחר בבורסה כלשהי. בד”כ נתוני החוזה הם נתונים סטנדרטיים הנהוגים באותה בורסה. לדוגמא: נכס הבסיס הוא אונקיית זהב או 1000 חביות נפט וכד'. מועד ב': סוף כל רבעון, סוף כל חודש וכד'.

נתוני ה – Future מקבילים בד”כ לנתוני האופציות הנסחרות באותן בורסות.