כל שינוי בכמות המזומנים (שטרות הכסף) במדינה נקרא עירוי חיצוני

רק בנק ישראל יכול לשנות את כמות המזומנים במדינה.

המזומנים נמצאים בחלקם בידי הציבור ובחלקם בקופות הבנקים.

  • עירוי חיצוני חיובי = גידול בכמות המזומנים במדינה (בעקבותיו נרשם גידול בכמות הכסף).
  • עירוי חיצוני שלילי = קיטון בכמות המזומנים במדינה (בעקבותיו נרשם קיטון בכמות הכסף).