כל שינוי בכמות הכסף במדינה (= מזומנים בידי הציבור + חשבונות עו”ש) שמקורו לא בבנק ישראל נקרא: 
עירוי פנימי.

עירוי פנימי נגרם כתוצאה משינוי בכמות המזומנים שהציבור רוצה להחזיק ברשותו מתוך כלל כספו.

עירוי פנימי חיובי

המשמעות של עירוי פנימי חיובי היא גידול בכמות הכסף שבידי הציבור.
התרחיש קורה כאשר הציבור מחליט להחזיק פחות מזומנים לטובת הגדלת חשבונות העו”ש. לבנקים מתווספים פיקדונות שמתוכם הוא יכול לתת הלוואות בהתאם למכפיל ההלוואות.

 

עירוי פנימי שלילי

המשמעות של עירוי פנימי שלילי היא קיטון בכמות הכסף שבידי הציבור.
התרחיש קורה כאשר הציבור מחליט להחזיק בידיו יותר מזומנים על חשבון הקטנת חשבונות העו”ש.  מהבנקים נגרעים פיקדונות ועליו להקטין את היקף ההלוואות שהוא מעניק, בהתאם למכפיל ההלוואות.