הדוגמאות מתייחסות לטבלה 2 המציגה את תוצאות המסחר ליום 10.7.00

(מדד המעו״ף X 100 ש״ח)= 54,596  ש״ח מחיר השוק של נכס בסיס בסוף יום 10.07.00

דוגמא 1 – קניית אופציית C 530 Jul” call” . פרמיה 2352 ש”ח.

תרחישים למועד ב'

   תרחיש 1 – המדד יעמוד על 600 נקודות.

                     על האופציה נרוויח 7000 ש”ח  (53,000 ש”ח –  60,000 ש”ח) 

                                                                 מחיר המימוש     מחיר השוק

                     על העיסקה נרוויח 4648 ש”ח (2352 ש”ח – 7000 ש”ח)

   תרחיש 2 – המדד יעמוד על 545.96 נקודות

                     נרוויח על האופציה 1,596 ש”ח (53,000 ש”ח – 54,596 ש”ח)

                     ונפסיד על העיסקה 756 ש”ח (2352 ש”ח – 1596 ש”ח)

                     במקרה זה במועד ב' נשאר המדד כמו שהיה במועד א'.

                     ואנו מפסידים על העסקה את ערך הזמן.

 דוגמא 2 – קניית אופציית Aug 520  p” put״ , פרמיה 632 ש”ח. (הפרמיה כוללת רק ערך זמן).

תרחישים למועד ב'

   תרחיש 1    –       המדד ירד ל-500 נקודות.

                     הרווח מהאופציה: 2000 ש”ח  =(50,000 ש”ח – 52,000 ש”ח).

                                                                    מחיר השוק      מחיר המימוש

                     הרווח מהעיסקה: 1368 ש”ח = (632 ש”ח – 2000 ש”ח)

   תרחיש 2    –       המדד יישאר על 545.96 נקודות.

                     לא נממש את האופציה ונפסיד את הפרמיה: 632 ש”ח.