הדוגמאות מתייחסות לטבלה 1 המציגה את תוצאות המסחר ליום 10/7/00

שער יציג נכס בסיס
4.1060 ש״ח X  10k ש״ח  41,060 ש״ח מחיר השוק של נכס הבסיסבסוף יום 10/7/00

דוגמא 1: קניית אופציית  C 400 Jul ” call $ ” , פרמיה 1,141 ש״ח (טור 3)

תרחישים  למועד ב':

           תרחיש 1 – שעד הדולר היציג יעמוד של 4.20 ש”ח

                            נרוויח על האופציה 2,000 ש”ח (= 40,000 ש”ח – 42,000 ש”ח)

                            ועל העיסקה 859 ש”ח (= 1,141 ש”ח – 2,000 ש”ח)

           תרחיש 2 – שער הדולר היציג יעמוד על 4.05 ש”ח

                            נרוויח על האופציה 500 ש”ח (= 40,000 ש”ח – 40,500 ש”ח)

                            ונפסיד על העיסקה 641 ש”ח (= 1,141 ש”ח – 500 ש”ח)

           תרחיש 3 – שער הדולר היציג יעמוד על 3.95 ש”ח

                            לא נממש את האופציה ונפסיד על העיסקה 1,141 ש”ח.

 

דוגמא 2: קניית אופציית P 405 Aug” put $” , פרמיה 110 ש”ח

הפרמיה כוללת רק ערך זמן (השער היציג גבוה יותד מ-4.05 ש”ח)
תרחישים למועד ב':

           תרחיש 1 – שער הדולר יעמוד על 4.22 ש”ח

                            לא נממש את האופציה ונפסיד על העיסקה 110 ש”ח.

           תרחיש 2 – שער הדולר ירד ל-3.90  ש”ח

                            נרוויח על האופציה 1,500 ש”ח (= 39,000 ש”ח – 40,500 ש”ח)

                            ונרוויח על העיסקה 1,390 ש”ח (= 110 ש”ח –  1,500 ש”ח)