נלווה את ההסבר בדוגמא.

נניח ש:
  1. אנו קונים אופציית put “יוני 90 P ב”, שמשמעותה: אופציה למכור בית בחודש יוני תמורת K90$.
  2. מחיר הבתים במועד קניית האופציה (מועד א') – K95$.
  3. עבור האופציה אנו משלמים פרמיה של K8$.

תרשים 5 מתאר את תמונת המצב

נבחן מה יהיה הרווח או ההפסד שלנו מהאופציה ומהעיסקה ב – 3 תרחישים, לגבי מחיר הבתים בשוק, במועד פקיעת האופציה (מועד ב').

תרחיש 1 – מחיר הבתים בשוק: K80$
בתרחיש זה כדאי לנו לממש את האופציה.
נקנה בית בשוק תמורת K80$ ונמכור אותו לבורסה תמורת K90$ (יש לה מחויבות לקנות במחיר זה). דהיינו רווח של K10$ על האופציה. כדי לקבל את הרווח מהעיסקה יש לגרוע את הפרמיה ששילמנו בסך K8$, ובסה”כ הרווח מהעיסקה הוא K2$.

תרשים 6 מתאר את תמונת המצב
קניית אופציה put

תרחיש 2 – מחיר הבתים בשוק – K110$
בתרחיש זה לא נממש את האופציה. לא כדאי לנו לקנות בשוק בית ב -K 110$ על מנת למכור אותו לבורסה ב-K90$ ולהפסיד K20$. בתרחיש זה הרווח מהאופציה הוא 0, אך בגין העיסקה נפסיד את כל שווי הפרמיה, דהיינו הפסד של K8$.

תרשים 7 מתאר את תמונת המצב
מחיר השוק

 תרחיש 3 – מחיר הבתים יעלה ל-K85$
בתרחיש זה כדאי לממש את האופציה. אנו נרוויח בגינה K5$, שכן נקנה בשוק בית ב-K85$ ונמכור אותו לבורסה ב-K90$. אך היות ועבור הפרמיה שילמנו K8$, נפסיד בגין העיסקה רק K3$.
אילולא מימשנו את האופציה, היינו מפסידים בגין העיסקה K8$.

תרשים 8 מתאר את תמונת המצב

כפי שאנו רואים, נממש את האופציה רק אם נקנה בזול ונמכור ביוקר, מצב זה קורה כאשר מחיר השוק נמוך ממחיר המימוש.

 קניית אופציית put

קניית אופציית Put – הצגה גרפית של הרווח (או ההפסד) במועד ב.

גרף 2 מציג את הרווח (או ההפסד) שינבע במועד ב' ממימוש אופציית K100$ Put על בית.
עבור האופציה שילמנו K10$.
קו A מציג מה יהיה הרווח שלנו מהאופציה בלבד במועד ב' (רווח ברוטו), ביחס לכל רמת מחיר שתשרור באותו מועד בשוק הבתים.
(קו A אינו יורד מתחת לקו ה – 0 ש”ח שמשמעותו שלא ניתן להפסיד על האופציה שקיבלנו בחינם).
קו B מציג לנו מה יהיה הרווח או ההפסד מהעיסקה (רווח נטו) באותן רמות מחירים. קו B לוקח בחשבון את התשלום עבור הפרמיה.
לדוגמא, נקודה B1 מציינת שנרוויח מהעיסקה K20$, אם מחיר הבתים ירד ל-K70$.
נקודה B2 מציינת שנפסיד מהעיסקה K10$, אם מחיר הבתים יעמוד על K100$.
גם אם מחירי הבתים יעלו ל-K140$, ההפסד שלנו יעמוד על K10$, כפי שניתן לראות בנקודה B3, כלומר, אין אפשרות להפסיד יותר מ -K 10$ שהם מחיר הפרמיה.
מנקודה B2 שמאלה, כל ירידה של K1$ במחיר הבתים תורמת לנו K1$. בנקודה BC כיסינו את הוצאות הפרמיה ואנו “מאוזנים”. זוהי נקודת האיזון.
בגין כל ירידה נוספת של K1$, נרוויח K1$.
מגרף 2 ניתן לראות שהרווח שלנו מהעיסקה גדל ככל שמחירי הבתים יורדים. 

קניית אופציית put

קניית אופציית Put – המאפיינים העיקריים.

  1. השימוש הבסיסי באופציית Put הוא בשעה שאנו מצפים למגמת ירידה במחירי נכס הבסיס.
  2. בגין האופציה בלבד, אנו יכולים רק להרוויח. אם לא נרוויח לא נממש את האופציה.
  3. בגין העיסקה, ההפסד מוגבל לסכום הפרמיה בלבד.