נניח שמחירי הבתים בשוק: K102$, ואתה מעוניין לקנות בית. עומדים בפניך שני מסלולים.

מסלול א' – לקנות בשוק.

מסלול ב' – לקנות בית באמצעות אסטרטגיה הידועה בשם “רכישת חוזה עתידי”.

במסגרת אסטרטגיה זו אנו מבצעים שתי פעולות:

  1. קניית אופציית Call.
  2. כתיבת אופציית Put.
בשתי האופציות מחיר המימוש ומועד הפקיעה צריכים להיות זהים.
אם ערך הזמן בשתי הפרמיות יהיה זהה, המחיר שנשלם עבור הבית, באמצעות האסטרטגיה, יהיה זהה למחיר השוק.
הקניה באמצעות האסטרטגיה נעשית בפועל רק במועד ב'; אז מבוצע התשלום ומתקבל הבית. במועד א' מבוצעים רק תשלומי הפרמיות.

דוגמאות

K102$ מחיר הבתים בשוק

דוגמא מס' 1

קניית אופציית call “יוני K100$ C”,   פרמיה K3$ – (ערך פנימי 2, ערך זמן 1).
כתיבת אופציית put “יוני K100$ P”,  פרמיה K1$ + (ערך פנימי 0, ערך זמן 1).
                                              סה”כ פרמיות K2$ –

באמצעות האסטרטגיה נשלם עבור הבית K102$, ללא קשר למחירי הבתים במועד ב'. נציג זאת בעזרת שני תרחישים.

תרחישים למועד ב.

   תרחיש 1 –  מחיר הבתים יעלה  ל –K 120$.

   בתרחיש זה אתה מממש את אופציית ה-Call ורוכש בית ב-K100$
                                                     + סה”כ פרמיות ששילמת    $K2
                                                  סה”כ תשלום עבור הבית    K102$

   תרחיש 2 – מחיר הבתים יורד ל –K 80$.

   בתרחיש זה קונה אופציית ה-Put יממש אותה ואתה תידרש לקנות בית ב- K100$
                                                                             + סה”כ הפרמיות ששלמת  K2$
                                                                          סה”כ תשלום עבור הבית   K102$ 

  

דוגמא מס' 2   

מידרג
כל רמה של מחיר מימוש, נקראת : מידרג

בדוגמא זו נרכוש אופציות במחיר מימוש (מידרג) של K110$.    

קניית אופציית Call “יוני K 110 C”,  פרמיה K2$ – (ערך פנימי 0, ערך זמן 2).   
כתיבת אופציית put “יוני K 110 P”, פרמיה K10$ + (ערך פנימי 8, ערך זמן 2).
                                            סה”כ פרמיות K8$ +                 (ערך זמן זהה).

גם בדוגמא זו נשלם עבור הבית )$1021, ללא קשר למחיר הבתים במועד ב'. נציג זאת בשני תרחישים.

תרחישים למועד ב'

    תרחיש 1 מחיר הבתים יעלה ל-K120$.

   בתרחיש זה אתה מממש את אופציית ה-Call ורוכש בית ב-K110$
                                                        – סה”כ פרמיות שקיבלת  K8$
                                                    סה”כ תשלום עבור הבית K102$

   תרחיש 2 – מחיר הבתים יורד ל-K80$.

  בתרחיש זה קונה אופציית ה-Put יממש אותה ואתה תידרש לקנות בית ב- K110$
                                                                           – סה”כ פרמיות שקיבלת      K8$
                                                                         סה”כ תשלום עבור הבית   K102$

למעשה באמצעות “קניית חוזה עתידי” (קניית Call וכתיבת Put באותו מידרג) ביצענו בדוגמאות לעיל עיסקה שבה הבטחנו לעצמנו קניית בית במועד ב', במחיר ידוע מראש.

המחיר של קניית הבית מתקבל מהחישוב הבא: (הנתונים מתייחסים לדוגמא 2 לעיל)

מחיר המימוש של צמד האופציות באסטרטגיה          K110$
                                                          + פרמיית ה-Call K2$
                                                        – פרמיית ה-Put  K10$ 
                                                             סה”כ          K102$

באופן דומה, יש באפשרותנו לקנות כל “נכס בסיס”. בהמשך נתייחס לקניית דולרים ומדדי מעו”ף.