מדי יום מתפרסמות באתרים הכלכליים ובאתר הבורסה לני”ע תוצאות המסחר באופציות שקל – דולר/ שקל – אירו, כדוגמת טבלה מס' 1 שאותה נסביר מיד. הטבלה מתיחסת למסחר ביום 10.7.00.

המסחר בבורסה מתנהל לגבי מחיר האופציות שהן הפרמיות.

טור 1 – שם האופציה

סדר הצגת האופציות בטבלה

האופציות בטור 1 ממוינות בסדר הבא:

  1. מיון ראשון – לפי סידרה.
  2. מיון שני – לפי מידרג.
  3. מיון שלישי – בכל מידרג, אופציית Call תחילה ואופציית Put השנייה.

סידרה – כל האופציות בעלות אותו מועד פקיעה נקראות: סידרה. שם הסידרה נגזר מחודש הפקיעה.

בטבלה 1 ישנן 4 סדרות: סידרת יולי, סידרת אוגוסט, סידרת ספטמבר וסידרת דצמבר.

מידרג – כל רמה של מחיר מימוש נקראת מידרג. בכל סידרה ישנם מספר מידרגים.

בסדרת יולי – 13 מידרגים.

בסדרת אוגוסט – 13 מידרגים

בסדרת ספטמבר – 8 מידרגים

שם המידרג נגזר ממחיר המימוש הנקוב בשם המקוצר של האופציה.

למשל: מידרג 400; מידרג 410; וכד'.

את מספר הסדרות וכמות המידרגים קובעת הבורסה. נפרט בהמשך.

טור 2שער הבסיס: סכום הפרמיה לפני תחילת יום המסחר. זהו למעשה סכום הפרמיה שנקבע בתום יום המסחר אתמול. הפרמיה נקובה בשקלים. (בעיתונות היומית, נתוני הטבלה מתייחסים ליום הקודם).

טור 3 מחיר קובע: סכום הפרמיה בתום יום המסחר.

טור 4שינוי ב-%: % השינוי בין טור 3 לטור 2.

טור 5מחיר נמוך: סכום הפרמיה הנמוך ביותר שנרשם במשך היום.

טור 6 מחיר גבוה: סכום הפרמיה הגבוה ביותר שנרשם במשך היום.

טור 7מחזור ביחידות: כמות האופציות ש”עברו ידיים” במהלך יום המסחר.

טור 8תמורה בשקלים: סה”כ סכומי הפרמיות שעברו ידיים במהלך יום המסחר.

טור 9פוזיציות פתוחות: מספר האופציות שנכתבו (ולא בוטלו).

לצד הטבלה רשמנו את השער היציג של הדולר:

  1. בתחילת יום המסחר. (השער היציג בסוף יום 9.7.00)
  2. בסוף יום המסחר.
 
טבלה #1: תוצאות המסחר באופציות על שער הדולר ליום 10.07.00
9
8
7
6
5
4
3
2
1
הפרש מ- b&s
שויי b&s
פוזיציות פתוחות
תמורה בשקלים
מחזור ביחידות
מחיר גבוה
מחיר נמוך
שינוי ב-%
מחיר קבוע
שער הבסיס
שם האופציה
סידרת יולי
41100
ט.נקבע
ט.נקבע
 JUL
שורות אלו לא רלוונטיות .
הן מתייחסות לחוזים עתידיים.
41173
ט.נקבע
ט.נקבע
 AGU
41232
ט.נקבע
ט.נקבע
 SEP
-2.2%
3089
360
3020
3020
 380  JUL
ט.נקבע
ט.נקבע
 380  JUL
0.4%
2092
60
2100
2100
 390  JUL
39900.0%
0
300
8
8
 390  JUL
-0.9%
1595
1330
3
2
1580
1580
6.76
1580
1480
 395  JUL
1900.0%
1
106
0
10
12
12
12
12
 395  JUL
3.4%
1104
3374
47
42
1180
1070
16.48
1141
963
 400  JUL
מידרג 400
102.4%
7
1274
15
15
 400  JUL
-4.1%
647
14240
545
822
710
600
-1.27
621
629
 405  JUL
-39.1%
49
4146
1
28
30
30
-34.78
30
46
 405  JUL
-8.7%
292
27182
321
1114
330
250
-10.70
267
299
 410  JUL
-12.2%
192
7750
59
388
175
140
-18.36
169
207
 410  JUL
-1.2%
92
5328
86
690
145
90
-25.53
91
119
 415  JUL
מידרג 415
-3.3%
490
2526
94
194
540
450
-15.96
474
564
 415  JUL
103.1%
19
6482
7
184
50
35
52.00
38
25
 420  JUL
-2.7%
915
1296
46
52
900
890
-13.93
890
1034
 420  JUL
1616.7%
2
1778
40
40
 425  JUL
3.1%
1379
3
2
1440
1440
1440
ט.נקבע
 425  JUL
29311.8%
0
226
50
50
 430  JUL
1.4%
1893
28
4
2
1920
1920
-3.57
1920
1991
 430  JUL
9
ט.נקבע
ט.נקבע
 435  JUL
-1.3%
2391
5
2
2360
2360
2360
ט.נקבע
 435  JUL
ט.נקבע
ט.נקבע
 440  JUL
2889
ט.נקבע
ט.נקבע
 440  JUL
ט.נקבע
ט.נקבע
 450  JUL
3885
ט.נקבע
ט.נקבע
 450  JUL
סידרת אוגוסט
4123
ט.נקבע
ט.נקבע
 370  AGU
-1.0%
100
10
10
 370  AGU
3136
ט.נקבע
ט.נקבע
 380  AGU
3125.8%
0
300
10
10
 380  AGU
-6.3%
2155
50
2020
2020
 390  AGU
245.8%
7
74
3
102
25
25
25.00
25
20
 390  AGU
-5.0%
1678
6
1595
1595
 395  AGU
-20.2%
25
0
2
20
20
20
ט.נקבע
 395  AGU
-0.8%
1231
10602
333
270
1300
1210
-1.53
1221
1240
 400  AGU
-15.8%
71
1456
60
60
 400  AGU
1.6%
835
1316
39
46
850
840
2.05
848
831
 405  AGU
-35.1%
170
1008
98
900
110
90
-22.54
110
142
 405  AGU
-6.8%
515
31702
1423
2710
560
470
-5.88
480
510
 410  AGU
-18.5%
344
19664
636
2372
300
250
-12.50
280
320
 410  AGU
-1.5%
284
1018
111
370
350
280
-8.79
280
307
 415  AGU
5.1%
607
176
638
638
 415  AGU
19.0%
139
21868
201
1126
210
165
10.74
165
149
 420  AGU
-4.7%
955
7512
48
52
960
880
-14.70
911
1068
 420  AGU
59
ט.נקבע
ט.נקבע
 425  AGU
1370
ט.נקבע
ט.נקבע
 425  AGU
218.6%
22
1586
2
24
70
70
16.67
90
60
 430  AGU
10.5%
1827
144
2018
2018
 430  AGU
3981.6%
2
410
80
80
 440  AGU
2795
ט.נקבע
ט.נקבע
 440  AGU
39900.0%
0
218
40
40
 450  AGU
3781
ט.נקבע
ט.נקבע
 450  AGU
סידרת ספטמבר
3175
ט.נקבע
ט.נקבע
 380  SEP
2
ט.נקבע
ט.נקבע
 380  SEP
0.3%
2214
92
2220
2220
 390  SEP
23
ט.נקבע
ט.נקבע
 390  SEP
1.8%
1332
690
43
32
1410
1350
3.63
1356
1306
 400  SEP
-4.9%
123
202
117
117
 400  SEP
-0.3%
646
1516
195
290
700
640
15.83
644
556
 410  SEP
-20.9%
418
1004
17
52
360
330
-14.03
331
385
 410  SEP
33.1%
237
170
28
90
320
270
53.66
315
205
 420  SEP
991
ט.נקבע
ט.נקבע
 420  SEP
63
ט.נקבע
ט.נקבע
 430  SEP
1798
ט.נקבע
ט.נקבע
 430  SEP
12
ט.נקבע
ט.נקבע
 440  SEP
2729
ט.נקבע
ט.נקבע
 440  SEP
2
ט.נקבע
ט.נקבע
 450  SEP
3700
ט.נקבע
ט.נקבע
 450  SEP
סדרת דצמבר
3450
3450
 380  DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
   380 DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
 390  DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
   390 DEC 
42
4
2
1760
1760
15.03
1760
1530
 400  DEC
486
173
173
   400 DEC
332
41
40
1040
990
16.16
1028
885
 410  DEC
2236
6
14
430
430
-14.00
430
500
   410 DEC
76
12
20
650
580
9.09
600
550
 420  DEC
168
16
16
980
960
-17.75
973
1183
   420 DEC
16
3
8
430
420
11.86
425
380
 430  DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
   430 DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
 440  DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
   440 DEC
ט.נקבע
ט.נקבע
 450  DEC
2970
2970
   450 DEC