1. מוצרים תחליפיים

כאשר ניתן להשתמש במוצר א' כתחליף למוצר ב', אנו אומרים כי מוצרים א' ו-ב' תחליפיים.

הכלכלנים נוהגים להציג את הקשר בין מוצרים תחליפיים כך:

אם ירידה בביקוש למוצר א' גורמת לגידול בביקוש למוצר ב', וכן עלייה בביקוש למוצר א' גורמת לירידה בביקוש למוצר ב', מוצרים א' ו-ב'  הם תחליפיים.

ובאופן כללי הניסוח הוא:

אם שינוי בביקוש למוצר א' גורם לשינוי בכיוון הפוך בביקוש למוצר ב', אנו אומרים כי מוצרים א' ו- ב' הם מוצרים תחליפיים.

לדוגמא: בשר ועוף הם מוצרים תחליפיים, עלייה בביקוש לבשר מקטינה את הביקוש לעוף וההיפך ,
ירידה בביקוש לבשר מגדילה את הביקוש לעוף.

זכור:
במוצרים תחליפיים כיווני השינוי בביקוש של כל אחד מהמוצרים – הפוכים.
כלומר, עלייה בביקוש למוצר א' גורמת לירידה בביקוש למוצר ב', ולהיפך.
הגדרה נוספת: מוצר ב' הוא תחליף למוצר א' אם כאשר מעלים את מחירו של מוצר א', הצרכנים מגדילים את הביקוש למוצר ב'.

2. מוצרים משלימים

אם שינוי בביקוש למוצר א' גורם לשינוי באותו כיוון בביקוש למוצר ב', אנו אומרים כי מוצרים א' ו- ב' הם מוצרים משלימים. מוצרים משלימים הם שני מצרכים שנוהגים להשתמש בהם יחד.

לדוגמא: גידול בביקוש למחשבים גורם לגידול בביקוש לתוכנות. קיטון בביקוש למחשבים גורם לירידה בביקוש לתוכנות. המסקנה: מחשבים ותוכנות הם מוצרים משלימים.

זכור: 
במוצרים משלימים כיווני השינוי בביקוש של כל אחד מהמוצרים – זהים. כלומר, עלייה בביקוש למוצר א' גורמת לעלייה בביקוש למוצר ב', ולהיפך.

 

3. מוצרים ניטרליים

מוצרים ניטרליים הם מוצרים שאין ביניהם קשר.

לדוגמא: דירות ולחם. גידול בביקוש לדירות לא משפיע על הביקוש ללחם, ולהיפך.