“מדד המעו”ף” מציג את התפתחות שוויו הכספי של “סל” המורכב מ – 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת ת”א. המניות הכלולות בסל נקראות: מניות המעו”ף.

המדידה החלה ביום 1/1/92 (מועד ההתחלה נקרא “מועד הבסיס”).

הצגת נתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון הוא בן 100 נקודות (=100%) והנתונים שלאחריו גדולים או קטנים ממנו בהתאם לעלייה או ירידה המצטברת שהיתה בשווי הסל.

אם לדוגמא שווי סל מניות המעו”ף היה במועד הבסיס 25 מיליארד ש”ח = 100 נקודות,

הרי כאשר הסל יעלה ב – 20% ויעמוד על 30 מיליארד ש”ח, יעמוד המדד על 120 נקודות (100 נקודות + 20%).

ככל ששווי השוק של חברה בודדת גדול יותר, משקלה בסל גדול יותר והשפעתה על השינויים במדד גדולה יותר.

אם לדוגמא במועד הבסיס שוויה של מניית “טבע” הגיע ל – 2.5 מיליארד ש”ח (10% משווי הסל, או: משקלה בסל היה 10%) ומנייתה עלתה באותו יום ב – 10%, בעוד ששווי שאר המניות בסל היו ללא שינוי, הרי ששוויה של טבע עלה ל – 2.75 מיליארד ש”ח ושווי הסל עלה ל- 25.25 (% 1+), כלומר, “טבע” תרמה לעליה של 1% במדד {10% (עליית מחיר) 10% (משקלה בסל)} והוא עמד על 101 נקודות.

אילו שוויה של “טבע” במועד הבסיס היה רק 0.5 מיליארד ש”ח (2% משווי הסל) היה שוויה עולה ל – 0.55 מיליארד ש”ח (10%+) ושווי הסל היה מגיע ל-25.05 (0.2%+) =

{10% (עליית מחיר) ´ 2% (משקלה בסל)}.

 כדי למתן את השפעת החברות הגדולות על חישוב מדד המעו”ף, החליטה הבורסה שמשקלה של חברה בודדת לצורך חישוב שינוי במדד לא יעלה על 7% משווי הסל.   

אופציות על מדד המעו”ף

עד כה הצגנו אופציות המתייחסות לנכס בסיס מוחשי (בית, $). באופציות על מדד המעו”ף, נכס הבסיס מתייחס למדד המעו”ף המהווה נכס בלתי מוחשי.

הבעיה בנכס בלתי מוחשי היא שאין לו מחיר שוק. (לעומת מחיר מימוש שאין בעיה לקבוע).

כדי לפתור את הבעיה, החליטה הבורסה (לצורך המסחר באופציות בלבד) שמחיר השוק של כל נקודת מדד מעו”ף, הוא 1 ש”ח.

כאשר מדד המעו”ף עומד על 400 נקודות, מחיר השוק שלו 400 ש”ח.

כאשר מדד המעו”ף עומד על 532 נקודות, מחיר השוק שלו 532 ש”ח.   

נתוני אופציות מדד המעו”ף

גם באופציות על מדד המעו”ף, כל אופציה כוללת 4 נתונים ידועים מראש:

  1. נכס הבסיס     –   100 מדדי מעו”ף.
  2. סוג האופציה   –   Call או Put.
  3. מחיר המימוש –   (לדוגמא: 50,000 ש”ח).
  4. מועד פקיעה    –   יום ה' האחרון של החודש הנקוב בשם הסידרה (למעט חריגים). לדוגמא 27/7/00.

 

שם האופציה

השם כולל את ארבעת הנתונים שלה, לדוגמא:

    27/7/00, K50 ש”ח, CALL, 100 מדדי מעו”ף.

    את שם האופציה קוראים משמאל לימין.

השם המקוצר של האופציה

השם המקוצר של האופציה נראה כך: Jul 500 C.

הסבר לקיצורים:

נכס הבסיס – היות והמידע על האופציות בכל כלי התקשורת מופיע תחת הכותרת “אופציות מעו”ף” הוחלט להשמיט את שם נכס הבסיס מהשם המקוצר של האופציה, שכן מובן מאליו מהו נכס הבסיס.

סוג האופציה: C או P.

מחיר המימוש: באופציה צויין מדד מעו”ף כלשהו (בדוגמא שלנו: 500). כדי לקבל את מחיר המימוש המלא, יש לכפול את המדד הנקוב ב-100 ש”ח, בדוגמא שלנו נקבל 50,000 ש”ח. במילים אחרות, כל נקודת מדד שווה 1 ש”ח ויש לנו 100 מדדים בני 500 נקודות כל אחד, ובסה”כ 50,000 נקודות מדד.

או במילים אחרות: מחיר המימוש המלא הינו שווי השוק של 100 מדדי מעו”ף בני 500 נקודות כל אחד.

מועד פקיעה – Jul. קיצור של: יום ה' האחרון של חודש July. עוד באותו יום מתחילה להיסחר סידרה חדשה במקומה.

שם האופציה במערכת המסחר

כאשר נכנסים לאתרים הכלכליים מוצגת האופציה בצורה זו:  ת35 C001120M706-

הסבר לשם:

ת 35 – מצוין שמדובר באופציה על מדד המעוף ת”א 35

מחיר המימוש – מצוין בשש ספרות. אם מחיר המימוש הנקוב על האופציה הוא בן פחות מ6 ספרות יוסיפו אפסים לפני המחיר.

משך חיי האופציה –  האותM  והאות W מציינות האם מדובר באופציה שאורך חייה הוא שבוע (W) או האם מדובר באופציות חודשיות (M)

מועד הפקיעה – האופציות בבורסת ת”א פוקעות תמיד ביום ד' האחרון של החודש הנקוב.

הספרות שמימין לאופציה מציינות את חודש ושנת הפקיעה כאשר הסיפרה הראשנוה מציינת את שנת הפקיעה ושתי הספרות האחרונות את חודש הפקיעה. שנת הפקיעה מצויינת בספרה אחת מכיוון שאין אופציה שאורך חייה ארוך משנה ולכן אם מצויין המספר 7 האופציה תפקע בשנת 2017. במקרה שלנו המספר הינו 706 כלומר האופציה תפקע בחודש יוני של שנת 2017