הסדרת המסחר באופציות

המסחר באופציות מנוהל באמצעות הבורסה בת”א. היא זו שקובעת את מאפייני האופציות שייסחרו בה. המאפיינים העיקריים הם:

  1. אורך חיי האופציות.
  2. מספר הסדרות.
  3. כמות המידרגים בכל סידרה.

 אורך חיי האופציות ומספר הסדרות

בבורסת ת”א נסחרות במקביל אופציות שקל/דולר שאורך חייהן 3 חודשים לצד אופציות שקל/דולר שאורך חייהן 6 חודשים ושנה. כמו כן לאחרונה הושקו גם אופציות שבועיות (כלומר אופציות שמשך חייהן הוא שבוע בלבד).

בכל עת נסחרות במקביל 5 סדרות של אופציות חודשיות: 4 סדרות לחודש המסחר ושלושת החודשים העוקבים לו וסידרה אחת בת 6 חודשים לרחוק מבין דצמבר או יוני. כמו כן נסחרת סידרה נוספת שאורך חייה הוא שבוע בלבד.

כל סידרה פוקעת תמיד ביום ד' האחרון של החודש הנקוב בשמה (“יום הפקיעה”). עוד באותו יום מתחילה להיסחר סידרה חדשה במקומה.

למעשה, בסוף כל חודש מסתיימת סידרה, ובמקומה מתחילה סידרה חדשה.

בסוף החודשים: 1  2  4  5  7  8  10  11 מתחילה סידרה של אופציות בעלות אורך חיים של 3 חודשים.

לדוגמא, הסידרה שמתחילה בסוף חודש ינואר (או בתחילת פברואר) תגיע לפקיעה בסוף אפריל.

בסוף החודשים:  3  9  (סוף רבעון) מתחילה סידרה של אופציות בעלות אורך

חיים של 6 חודשים. הסידרה המתחילה בסוף מרץ (או בתחילת אפריל) מסתיימת בסוף ספטמבר.

בסוף החודשים: 6  12  מתחילה סידרה של אופציות בעלות אורך חיים של שנה אחת.

כמות המידרגים בכל סידרה

במועד התחלת כל סידרה קובעת הבורסה איזה מידרגים ישובצו בסידרה, תוך הקפדה שחלקן יהיה מעל השער היציג במועד תחילת הסדרה, וחלקן מתחתיו.

כמות המידרגים משתנה מסידרה לסידרה לפי שיקול דעתה של הבורסה. למעשה, הבורסה קובעת את טור מס' 1 בטבלה.

תוספת מידרגים לאורך חיי הסידרה

אם במהלך חיי הסידרה עולה שער הדולר ומתקרב למידרג הגבוה ביותר שלה, הבורסה מוסיפה באותו מועד מידרג חדש מעליו. לדוגמא: אם שער הדולר יתקרב ל-450 אג', הבורסה תוסיף בסידרת יולי (טבלה 1) את מידרג 460.

אם במהלך חיי הסידרה יורד שער הדולר ומתקרב למידרג הנמוך ביותר של הסידרה, הבורסה מוסיפה מידרג חדש מתחתיו. לדוגמא: אם שער הדולר יתקרב ל – 380 אג', הבורסה תוסיף בסידרת יולי (טבלה 1) את מידרג 370.

 המסחר בבורסה

במסגרת המסחר בבורסה ניתן לסחור בכל הניירות והסדרות הקיימים באותה העת.

חלופות מימוש האופציה במועד הפקיעה

בבורסה בישראל אינך יכול לקבל את נכס הבסיס (K10$) ביום הפקיעה. אתה מקבל רק את הרווח מהאופציה, שהוא:

באופציית Call – ההפרש בין מחיר השוק למחיר המימוש.

באופציית Put – ההפרש בין מחיר המימוש למחיר השוק.

הרווח מועבר לחשבונך באמצעות הבורסה. מקור הכסף הוא כותב האופציה שהכסף מחשבונו מועבר לבורסה.