נניח שבמועד א' (1.2.00) שער הדולר עומד על 4.10 ש”ח וברשותך פיקדון שקלי בבנק בסך 41,000 ש”ח (שווה ערך ל – K10$) המעניק לך ריבית של 1% לחודש (ללא התחשבות בריבית דריבית).

הפיקדון מיועד לתשלום 10,000$ בסוף אפריל כמקדמה על בית שקנית.

אתה חושש מפיחות וקונה אופציית call “$ c 410 apr” תמורת פרמיה של 1,000 ש”ח מכספי הפיקדון.

נבחן כעת כמה דולרים יהיו בידך במועד ב' (סוף אפריל) בשני תרחישים:

  1. שער הדולר יגיע ל-4.40 ש”ח.
  2. שער הדולר ישמור על יציבות ויעמוד על 4.10 ש”ח.
תרחיש #2: $= 4.10 ש״ח תרחיש #1: $= 4.40 ש״ח
41,000 ש״ח 41,000 ש״ח שווי הפיקדון המקורי 
(1,000 ש״ח) (1,000 ש״ח) רכישת אופציית call
40,000 ש״ח 40,000 ש״ח סה״כ שווי הפיקדון 
1,200 ש״ח 1,200 ש״ח ריבית ל-3 חודשים (3%)
41,200 ש״ח 41,200 ש״ח סה״כ שווי פיקדון במועד ב׳
———- 3,000 ש״ח רווח מאופציה (1)
41,200 ש״ח 44,200 ש״ח סה״כ הכסף שבידך 
10,048 $ 10,045 $ שווה ערך בדולרים (2)
רווח מאופציה (1)
(41,000 ש״ח) 44,000 ש״ח מחיר  10k$ בשןק
41,000 ש״ח ( 41,000 ש״ח) מחיר מימוש של 10k$
0 3,000 ש״ח רווח מהאופציה

שווה ערך בדולרים (2)
10,048 $ = 4.10 ש״ח  / 41,200 ש״ח 10,045 $ = 4.40 ש״ח / 44,200 ש״ח

 

בתרחיש #1: אילולא קנינו את האופציה, היו בידינו במועד ב׳ רק 9,597 $ , לפי החישוב הבא:
41,00 ש״ח פיקדון
1,230 ש״ח ריבית
42,230 ש״ח סה״כ ש״ח
9,957 $ = 4.40 ש״ח  / 44,200 ש״ח  $ סה״כ