השפעת יחס הרזרבה על השינוי בכמות הכסף

אם יחס הרזרבה במדינה א', היה נקבע על 1/5, כלומר: היה על הבנק לשמור 20 אגורות מול כל 1 ש”ח בחשבונות עו”ש, הבנק היה יכול להמשיך להלוות עוד כ- 533 ש”ח (שמחציתם היו מופקדים בחשבונות עו”ש וחוזרים לקופת הבנק).

יחס הרזרבה היה עומד אז על  ` 1/5= (1,333NIS)/(6,667NIS)`

מנגד, אם יחס הרזרבה במדינה א' היה נקבע על ½, הבנק היה צריך להקטין את היקף ההלוואות שכבר העניק לציבור. סה”כ ההלוואות לציבור היו יכולות להסתכם רק ב- 2,666 ש”ח. תמונת

המצב במקרה זה מוצגת באיור 7.20.

 

התפתחות המתנה של משה בתרחיש נוסף

לתרחיש זה התייחסו כתרגיל.

עליכם להשלים את המספרים באיורים במקומות המסומנים בעיגולים.

התרחיש: הציבור מחזיק 75% מכספו בחשבונות עו”ש ו- 25% במזומן.
בתת הפרק הקודם תיארנו כיצד מתנה בסך 8,000 ש”ח שמשה קיבל מחו”ל, הביאה לגידול במרכיבים הכספיים.
הגידול הנ”ל התייחס למדינה שתושביה מחזיקים 50% מכספם בחשבונות עו”ש ו- 50% במזומן. אילו תושבי המדינה היו מחזיקים 75% מכספם בחשבונות עו”ש ו- 25% במזומן, הגידול בכל אחד מהמרכיבים הכספיים הנ”ל היה שונה, כפי שנציג כעת.

 

פתיחה

משה מקבל מתנה של 8,000 ש”ח מחו”ל. הוא מפקיד 75% מזה בחשבון עו”ש (6,000 ש”ח), ו- 25% (2,000 ש”ח) הוא מחזיק במזומן.

תמונת המצב מוצגת באיור 7.21.

השפעת יחס הרזרבה על השינוי בכמות הכסף

סה”כ כמות הכסף במדינה גדלה ב- 8,000 ש”ח.

יחס הרזרבה עומד על `1=(6000NIS)/(6000NIS)`  

 

הלוואה ראשונה

עולה חדשה בשם אולגה מעוניינת להקים מפעל רהיטים, ומבקשת הלוואה של 4,000 ש”ח.
הבנק נענה לבקשתה, ומעביר לה 4,000 ש”ח במזומן.
גברת אולגה, כמנהג המקום, משאירה בידיה 1,000 ש”ח, ובמקביל מפקידה בחשבון העו”ש שלה 3,000 ש”ח.

תמונת המצב מוצגת באיור 7.22.

השפעת יחס הרזרבה על השינוי בכמות הכסף

בקופת הבנק נשארו 5,000 ש”ח.
סה”כ כמות הכסף במדינה גדלה בסה”כ במצטבר ב- 12,000 ש”ח.
יחס הרזרבה בפועל, עומד על `5/9=(5000NIS)/(9000NIS)`  
הבנק רשאי להמשיך להלוות.

 

הלוואה שנייה

עולה חדשה נוספת בשם זרובבלה, מעוניינת להקים מפעל למכנסיים ומבקשת הלוואה של 2,000 ש”ח. הבנק נעתר לבקשה, וזרובבלה, כמנהג המקום, מחזיקה 500 ש”ח במזומן, ואת היתרה מפקידה בחשבון עו”ש.

תמונת המצב בשלב זה מוצגת באיור 7.23.

השפעת יחס הרזרבה על השינוי בכמות הכסף

בקופת הבנק נשארו 4,500 ש”ח.
סה”כ כמות הכסף במדינה גדלה במצטבר ב- 14,000 ש”ח.
יחס הרזרבה בפועל, עומד על `0.43=(4500NIS)/(10500NIS)`  
הבנק רשאי להמשיך להלוות.

 

הלוואה שלישית

עולה חדשה נוספת, בשם סווטלנה, מבקשת להקים מפעל לחמוצים. היא מבקשת ומקבלת הלוואה בסך 3,000 ש”ח. תמונת המצב בשלב זה מוצגת באיור 7.24.

השפעת יחס הרזרבה על השינוי בכמות הכסף

בקופת הבנק נשארו 3,750 ש”ח.
סה”כ כמות הכסף במדינה גדלה במצטבר ב- 17,000 ש”ח. 
יחס הרזרבה, בפועל, עומד על `0.29=(3750NIS)/(12750NIS)`  
הבנק רשאי להמשיך להלוות.
כדי לקבל יחס רזרבה של ¼ (0.25) אנו נדרשים להשתמש בהמשך במספרים לא עגולים. אנו נעשה עבורכם את החישוב תוך עיגול מספרים, כך שהתוצאה הסופית תהיה מקורבת אך לא מדויקת לחלוטין.

 

הלוואה רביעית

חברת “מלונות זהב” מבקשת ומקבלת הלוואה בסך 1,400 ש”ח. כמנהג המקום, חברת “מלונות זהב” מחזיקה 350 ש”ח במזומן, ואת היתרה (1,050 ש”ח) מפקידה בחשבון עו”ש.

תמונת המצב מוצגת באיור 7.25.

השפעת יחס הרזרבה על השינוי בכמות הכסף

בקופת הבנק נשארו 3,400 ש”ח.
סה”כ כמות הכסף במדינה גדלה ב- 18,400 ש”ח.
יחס הרזרבה בפועל, עומד על `1/4=(3400NIS)/(13800NIS)`  
הבנק אינו רשאי להמשיך להלוות.

 

סיכום

בטבלה 7.1 מוצג הגידול בכל אחד מהמרכיבים הכספיים בעקבות קבלת המתנה של משה, בשני התרחישים שהוצגו.

טבלה  7.1 #

 

התרחיש בו התושבים מחזיקים 50% מכספם במזומן ו- 50% בחשבונות עו”ש.

התרחיש בו התושבים מחזיקים 25% מכספם במזומן  ו- 75% בחשבונות עו”ש.

גידול בפיקדונות עו”ש

6,400 ש”ח

13,800 ש”ח

גידול במזומן המוחזק ע”י התושבים

6,400 ש”ח

4,600 ש”ח

גידול בסה”כ כמות הכסף

12,800 ש”ח

18,400 ש”ח

גידול בהלוואות

4,800 ש”ח

10,400 ש”ח