שם האופציות מורכב מ – 4 חלקים, וכולל את ארבעת הנתונים שלה:

  1.  נכס הבסיס. 
  2. סוג האופציה. 
  3. מחיר המימוש. 
  4. מועד הפקיעה.

שם האופציה רשום במסגרת ויש לקרוא אותו משמאל לימין.

אופציית Call
בית call $100k 30.6.99
אופציית put
בית put $100k 30.6.99

אחידות הנתונים

הנתונים המתייחסים לאופציות בעלות אותו “נכס בסיס” הם בד”כ אחידים. בדוגמת הבתים, מחיר הבתים תמיד נקוב באלפי דולרים והפקיעה היא תמיד ביום האחרון של החודש.

השם המקוצר

אחידות הנתונים מאפשרת לנו לקצר את שם האופציה. הקיצור מבוסס על כך שמי שסוחר באופציות הנ”ל מכיר את משמעות הקיצורים.

בדוגמת הבתים רישום השם המקוצר של אופציית ה – call יהיה כך:

אופציית call

ב C 100 יוני 
הסבר לקיצורים:
ב – בית
C – Call
100 – K100$
יוני – 30.6.99 (משך החיים קטן משנה ולא ייתכן ש”יוני” יתפרש  כ- 30.6.01).

השם המקוצר של אופציית Put יהיה:

אופציית put
ב P 100 יוני 
קיצור נוסף של השם: אם אנו יודעים בוודאות ש”נכס הבסיס” הוא בית, ניתן לוותר על ה – ב.
לדוגמא: כאשר האופציות מופיעות בטבלה תחת הכותרת “מחירי האופציות על הבתים” השם המקוצר יהיה:

 

יוני 100 P

 

יוני 100 C
רווח ברוטו ורווח נטו מאופציות
כדי להקל על ההסברים בהמשך, נגדיר שני מונחים שישמשו אותנו בחישוב רווח (או הפסד) מאופציות:
  1. רווח ברוטו הינו רווח ממימוש אופציות בלבד – התוצאה לא לוקחת בחשבון את הפרמיה. (כאילו שקיבלנו את האופציה בחינם).
  2. רווח נטו הינו רווח מהעיסקה בכללותה – התוצאה לוקחת בחשבון את הפרמיה. והיא משקפת, לפיכך, את הרווח (או ההפסד) הנקי מהעיסקה. המונחים האלו יובהרו בהמשך.

מועדים בדוגמאות

בדוגמאות הבאות נתייחס בעיקר לשני מועדים:
מועד א' – מועד קניית האופציה.
מועד ב' – מועד מימוש האופציה.
זמן כלשהו בין שני המועדים הנ”ל יצוין כך: מועד א' 1, ובמידת הצורך מועד א' 2 וכד'.
מועד       מועד       מועד       מועד
  א'          א'1        א'2          ב'