הגדרה

תמ”ג הוא השווי הכספי של  סך כל הפעולות העסקיות שבוצעו במדינה במשך שנה.
מקובל לסווג את הפעולות לשני תחומים:
  1. ייצור מוצרים 
  2. מתן שירותים

שווי הפעילות שביצעה המדינה = הערך המוסף של המדינה

נניח שבמדינה א', שהיא קטנה מאוד, מייצרים במשך שנה רק 1000 שולחנות במחיר של 100 ש”ח לשולחן. לפיכך, סה”כ שווי המוצרים המיוצרים במדינה מסתכם ב- 100,000 ש”ח.

לצורך ייצור השולחנות, מדינה א' מייבאת ממדינה שכנה עצים בשווי של 30,000 ש”ח. למעשה מדינה א' קנתה עצים בסך 30,000 ש”ח, עיבדה אותם לשולחנות ומכרה את השולחנות תמורת 100,000 ש”ח. מדינה א' הוסיפה למוצרים המיובאים ערך בשווי של 70,000  ש”ח.

70,000 ש”ח הוא שווי הפעילות שלה וזה שווי התמ”ג שלה.

הסבר נוסף

המדינה מכרה מוצרים בשווי 100,000 ש”ח שמתוכם היא ייצרה בעצמה רק 70,000 ש”ח. החלק שהמדינה ייצרה בעצמה הוא שווי הפעילות שלה.

אבחנה בין סה”כ המכירות לערך המוסף

הערך המוסף הוא הסכום שהמדינה ייצרה בעצמה מתוך סך המכירות.

ערך מוסף של חברה (פירמה)

פירמה היא חברה שמתבצעת בה פעילות כלכלית כלשהי.

ערך מוסף של פירמה הוא שווי המכירות שלה, פחות שווי הקניות שלה (בין אם הקניות נעשו מפירמות מקומיות ובין אם מפירמות בחו”ל).

דוגמא 1

הערך המוסף של חברת “המרהט ” מחושב כך:    

סה”כ מכירות :  100,000 ש”ח
סה”כ קניות : 45,000 ש”ח
מזה בישראל : 15,000 ש”ח
בחו”ל  30,000 ש”ח
ערך מוסף : 55,000 ש”ח (מכירות פחות קניות)

דוגמא 2

חישוב תמ”ג במדינה שאין לה קשרים עם חו”ל

נציג דוגמא של הפעילות במדינה א', ונחשב את התמ”ג שלה.

במדינה א' ישנם רק 2 מפעלים:

  1. מפעל ליצור קמח (טחנה).
  2. מפעל לייצור לחם (מאפייה).

שני המפעלים אינם קונים מאומה מחו”ל. הכול מיוצר במפעלים. המאפייה קונה את כל הקמח בו היא משתמשת מהטחנה וזו מצידה מוכרת למאפייה את כל הקמח שהיא מייצרת.

בכל מפעל ישנם 10 עובדים המשתכרים 100 ש”ח כל אחד.

טבלה 4.1 מציגה את תמונת המצב בשני המפעלים. טבלה זו ושאר הטבלאות בפרק זה, מתייחסות לפרק זמן של שנה (אלא אם צוין אחרת).

טבלה #4.1

 

מפעל לייצור קמח

מאפייה

סה”כ

הכנסות

כמות ייצור שנתית

מחיר ליחידה

סה”כ הכנסות

 

1,000 ק”ג קמח

1 ש”ח לק”ג קמח

1,000 ש”ח

 

1,000 ככרות לחם

2 ש”ח לכיכר לחם

2,000 ש”ח

 

 

 

3,000 ש”ח

הוצאות

קניות

שכר עבודה

 

סה”כ הוצאות

 

0

1,000 ש”ח

(10 עובדים, 100 ש”ח לעובד)

1,000 ש”ח

 

1,000 ש”ח

1,000 ש”ח

(10 עובדים, 100 ש”ח לעובד)

2,000 ש”ח

 

1,000 ש”ח

2,000 ש”ח

 

3,000 ש”ח

רווח

0

0

0

ערך מוסף

(סה”כ הכנסות פחות קניות)

1,000 ש”ח

1,000 ש”ח

2,000 ש”ח