[signinlocker]
הלוואות בערבות מדינה הן כלי אשראי שיצר משרד האוצר במטרה לסייע ולתמוך בעסקים בינוניים וקטנים. הקמת עסק דורשת מוטיבציה, רעיון וחזון עסקי, אך יותר מהכול
מימון. הכסף הנזיל הוא סם החיים של כל עסק. בלי כסף נזיל אף עסק לא יוכל להתפתח, לצמוח ולהתקדם. ההלוואות בערבות המדינה הן חבל הצלה המאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לגייס אשראי החיוני להקמה או לצמיחה של העסק, לעודד יזמות עסקית, לתמוך בעסקים הזקוקים לאשראי ולתרום לצמיחה של המשק הישראלי.

בשונה מהלוואות אחרות שבהן בעל העסק ערב להחזר ההלוואה, בהלוואות אלו המדינה ערבה להלוואה על מרבית סכום ההלוואה, כשבעים וחמישה אחוז מגובה ההלוואה, ובעל העסק ערב בערבות אישית רק על שאר הסכום. הערבות של המדינה מורידה את הסיכון של הבנקים והופכת את ההלוואה לכדאית גם עבורם.

הלוואות בערבות המדינה מסייעות לבעלי העסקים להשיג מימון שייתכן ולא יכלו לקבל באמצעים אחרים ובתנאים נוחים במיוחד. ההלוואות ניתנות באמצעות בנקים מסחריים שזכו במכרז, הבנק הוא זה שמעניק את ההלוואה בערבות המדינה והחזרי ההלוואה מטופלים מול הבנק כמו בכל הלוואה בנקאית אחרת.

ההלוואות ניתנות עד לגובה מקסימאלי של כמיליון ומאה אלף שקלים, הן  ניתנות לתקופה של חמש שנים, בשיעורי ריבית הנמוכים משאר ההלוואות הבנקאיות ויש אפשרות לדחות את תשלומי הקרן לתקופה של חצי שנה מיום קבלת ההלוואה. בנוסף יש מסלולים קטנים יותר להלוואות עד למאה אלף שקלים.

 

הלוואות בערבות המדינה – שלושה מסלולים של הלוואות

מסלול הקמת העסק הוא מסלול המיועד עבור יזמים המבקשים לקבל הלוואה לצורך הקמת עסק.

מסלול ההשקעות הוא מסלול המיועד לעסקים קטנים עד בינוניים הנדרשים להלוואה כדי להשקיע בעסק קיים ולפתח אותו.

מסלול הון חוזר הוא מסלול המיועד לעסקים הנדרשים להלוואה לסיוע בתזרים המזומנים. הצורך בתזרים מזומנים נובע ממספר סיבות כמו מחזור מזומנים נמוך, ירידות בהכנסות העסק או בצורך במימון להגדלת מחזור ההכנסות.

 

למי כדאי ומי יכול לקבל הלוואה בערבות המדינה?

כל עסק בכל תחום יכול להגיש בקשה לקבלת הלוואה. בעלי עסקים בתחום המסחר התעשייה, הבינוי, התיירות, עורכי דין המבקשים להרחיב את המשרד, קוסמטיקאית רפואית הרוצה לפתוח מכון טיפולים, לדוגמה, אנשים המבקשים לפתוח חנות, להשקיע ברשת של זכיינות, מי שרוצה לרכוש ציוד לעסק ועוד, וגם עמותות הפועלות בפעילות עסקית, כולם זכאיים לקבל הלוואה מהקרן להלוואות בערבות המדינה.

כדי לזכות בהלוואה על המבקש לעמוד בתנאים ובדרישות של הקרנות המספקות את הלוואות, עליו להיות רשום כעוסק פטור, עוסק מורשה או בחברה בע”מ. עליו להציג מסמכים המעידים שאינו חייב כסף לרשויות המס, חשבונות הבנקים שלו אינם מעוקלים, אין לו תיקים בהוצאה לפועל והוא אינו נמצא בתהליכים משפטיים עקב חובות כספיים.

 

למי ולמה כדאי לקחת הלוואות בערבות המדינה

הלוואות בערבות המדינה הן מימון חוץ בנקאי שלא פוגע במסגרת האשראי הבנקאית. ההלוואה מאפשרת לבעל העסק לגייס הלוואה במצבים שבהם הם לא יכולים ליהנות יותר מאשראי בבנק.

הלוואה בערבות המדינה עדיפה על פתרון המימון בדרך של ניכיון צ'קים. בעלי עסקים רבים משעבדים צ'קים עתידיים לבנק תמורת קבלת מזומן, משלמים ריבית יקרה ופוגעים קשות בתזרים המזומנים ובהכנסות העסק. הלוואה בנקאית בערבות המדינה ובתנאים נוחים תעמיד את העסק ברמת מזומנים חיובית ותבטל את הצורך בניכיון צ'קים.

בעלי עסקים נדרשים למימון עבור הוצאות רכישת מלאי. במקום לגייס הלוואות גישור או הלוואה מהבנק בריבית גבוהה לצורך רכישת מלאי לעסק, יכול בעל העסק לגייס מזומנים באמצעות ההלוואה בלי להעמיס על תזרים המזומנים השוטף של העסק.

כאשר בעל העסק נדרש לקנות רכב לעסק או להחליף רכב ישן ברכב חדש הוא פונה להלוואות ייעודיות למימון רכב. באמצעות הלוואות בערבות המדינה יוכל בעל העסק לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר ולחסוך כסף רב על תשלומי הריבית.

עסקים רבים פועלים במצב של מינוס בבנק ומשלמים ריביות גבוהות. לקיחת הלוואה לכיסוי המינוס תאפשר לבעל העסק להחליף את הריבית הגבוהה של מסגרת האשראי בריבית נמוכה יותר של ההלוואות בערבות המדינה.

 

 איך תוכלו לקבל הלוואה?

בעל עסק המבקש לקבל הלוואה בערבות המדינה נדרש לעבור הליכי בחינה מטעם זכייני משרד התמ”ת, החברות תבור ו- BD הנקראים הגוף המתאם,  והבנק המלווה, אשר הם הגופים המאשרים את הזכאות להלוואה.

כדי לקבל את הלוואה יש למלא שאלון, הנמצא באתר של חברת תבור,  לשלם אגרה ולשלוח את הבקשה בצירוף הקבלה על תשלום אגרה לאחת החברות בגוף המתאם.

על בעל העסק להגיש תכנית עסקית הנבחנת על ידי הגוף המתאם ולהוכיח כי הוא עומד בקריטריונים, כפי שפורטו לעיל, המזכים אותו בקבלת ההלוואה. אם ללווה יש ספק באשר לזכאותו לקבלת ההלוואה, הוא יכול ליצור קשר עם אחת החברות מהגוף מתאם ולשוחח עם אחד הכלכלנים בגוף. פסילת הזכאות עלולה להיגרם במקרים שבהם הפונה הוא לקוח מוגבל או מסיבה אחרת, אך רוב העסקים אינם אמורים להיתקל בקושי לקבלת ההלוואה.

משך זמן הטיפול בהלוואה הוא עד עשרה ימי עסקים, אך ברוב הפעמים הוא נמשך פחות זמן.

לעתים יקבל בעל העסק את כל סכום ההלוואה בפעם אחת ולעתים תחולק ההלוואה לשני שלבים כאשר השלב השני מותנה בהתקדמות מסוימת כפי שנקבע בחוזה בין הבנק ובין הלווה.

אם ימליץ הגוף המתאם על היענות לקבלת ההלוואה, תעבור הבקשה לבנק המלווה והוא יבצע בדיקה של מכלול נתוני העסק בתיאום עם ועדת האשראי של הבנק, נציגים מהגוף המתאם והמדינה.

לסיכום, הלוואות בערבות המדינה מעניקות אפיק הלוואה נוח לעסקים בינוניים וקטנים ומעודדים צמיחה במשק. מנתוני הבנקים עולה כי סך האשראי הניתן לבעלי עסקים באמצעות הקרן להלוואות בערבות המדינה גדל בכל שנה ויותר בעלי עסקים נעזרים בערבות המדינה לגיוס הלוואות בתנאים נוחים.
[/signinlocker]