חוזים עתידיים הם מסוף עסקאות שנעשות בשוק ההון, המאפשרת לשני הצדדים לסחור במט”ח, מוצר גלמי, מניות, או מדד בתאריך מסויים בעתיד, ובמחיר שהוסכם מראש. המטרה המרכזית של חוזים עתידיים היא להסיט סיכונים מאחד הצדדים למצד השני, תוך שמירה על האפשרות לרווח משינויים בשוק.

בפלטפורמת Plus500 אפשר למצוא מגוון רחב של חוזים עתידיים, הניתנים למסחר. הנה כמה דוגמאות לאופציות שניתן למצוא בפלטפורמה:

  1. חוזים עתידיים לנפט: חוזים אלו מאפשרים לסחור בגרף שמייחס את המחירים העתידיים של ברל נפט. נניח, אם המחיר הנוכחי של ברל נפט הוא 60 דולר, אך סוחר מאמין שהמחיר יעלה ל-70 דולר בתוך חודש, הוא יכול לקנות חוזה עתידי שהוא “בהימור” על עליה במחיר. אם המחיר מגיע ל-70 דולר או יותר בתאריך שנקבע, הסוחר ירוויח. אם לא, הוא יפסיד.
  2. חוזים עתידיים למניות ומדדים: אם נקח לדוגמה את מדד S&P 500, סוחר יכול לסחור בחוזים עתידיים שמבוססים על תנודות המדד. נניח, אם המדד נמצא ב-3000 נקודות, והסוחר מאמין שהוא יעלה ל-3100 נקודות בתוך שנה, הוא יכול לקנות חוזה עתידי שהוא “בהימור” על עליה במחיר. גם כאן, אם המדד מגיע ל-3100 נקודות או יותר בתאריך שנקבע, הסוחר ירוויח. אם לא, הוא יפסיד.
  3. חוזים עתידיים למט”ח: בחוזה עתידי למט”ח, לדוגמה דולר לעומת אירו, הסוחר מחזיק בחוזה שמחייב אותו לקנות או למכור סכום מסויים של דולרים מול אירו במחיר שהוסכם מראש. אם השער של האירו עולה ביחס לדולר, הסוחר שנמצא בעמדה של קנייה ירוויח.
  4. חוזים עתידיים לסחורות: נקח לדוגמה את החיטה. סוחר יכול לקנות חוזה עתידי שבו הוא מחויב לקנות מספר מסויים של טונות חיטה בתאריך מסוים בעתיד, במחיר שהוסכם מראש. הסוחר ירוויח אם מחיר החיטה עלה בתקופה שבין רכישת החוזה לתאריך החליפה, וייבדק אם המחיר ירד.

לסיכום, מסחר בחוזים עתידיים מאפשר לסוחרים להסיט את הסיכונים של שינויי מחירים בשוק, אך הם דורשים הבנה נרחבת של דינמיקת השוק והסיכונים הקיימים. מומלץ להתייעץ עם מומחה כלכלי לפני התחלת מסחר בחוזים עתידיים.