במדינה שבה נרשמת בשנה כלשהי אינפלציה של 20%, תירשם צמיחה (נומינלית) של 20%, גם אם באותה שנה המשק ידרוך במקום ולא יגדיל את כמויות הייצור העצמי שלו (= הערך המוסף בתפוקה). כך שבפועל הצמיחה הריאלית (= האמיתית) היא 0%.

לדוגמא : מדינה קטנה שמייצרת רק 1000 לחמים בשנה ומחיר הלחם עלה בשנה כלשהי מ-5 ש”ח ל-6 ש”ח, אזי, התמ”ג בה יגדל (נומינלי) מ-5000 ש”ח ל- 6000 ש”ח, דהיינו ב-20%.

אך ריאלית, לא הייתה במדינה כל צמיחה, שכן המדינה לא אפתה, ולו ככר לחם אחד נוסף באותה שנה.

ולסיכום, צמיחה נומינלית מתייחסת לגידול שנרשם בצמיחה במונחים כספיים, לעומת זאת , צמיחה ריאלית מתייחסת לגידול שנרשם בצמיחה במונחים כמותיים.