ישנן אג”ח המעניקות בנוסף לתנאי האג”ח הרגילים גם את הזכות להמיר אותן (להחליף אותן) למניות החברה בתנאי המרה (יחס המרה) שנקבעו מראש.

יחס ההמרה

כל חברה קובעת במועד הנפקת האגל”ה, כמה אגל”ה דרושות כדי לקבל מניה אחת.

למשל:

  •  חברה א' קבעה שכל 2 אגל”ה ניתנות להמרה במניה אחת.
  • חברה ב' קבעה שכל 5 אגל”ה ניתנות להמרה במניה אחת.
  • חברה א' יחס ההמרה הוא 2 (יחס ההמרה מצוין באחוזים: 200%).
  • בחברה ב' יחס ההמרה הוא 5 (יהיה רשום: 500%).

כאשר חברה מחלקת מניות הטבה בשיעור כלשהו, יש לתקן את יחס ההמרה באופן שיאפשר לבעלי האגל”ה לקבל את אותו מספר מניות שהיו מקבלים אילו המירו את האגל”ה ערב הענקת מניות ההטבה.

לדוגמא: אם יחס ההמרה הוא 2 ובוצעה חלוקת מניות הטבה של 200% (בגין כל מניה מקבלים שתי מניות). הרי עכשיו בעלי האגל”ה צריכים לקבל בגין כל 2 אגל”ה 2 מניות (לעומת 1 לפני החלוקה) שהינו יחס של 2 לעומת יחס של 2/1 קודם.

הערה: יחס ההמרה לא משתנה כאשר המניה מחלקת דיבידנד במזומן. כאשר החברה מחלקת דיבידנד במזומן מחיר המניה מתעדכן כלפי מטה אך מכיוון שיחס ההמרה לא משתנה, בעלי האג”ח מפסידים.

מניית ההמרה

כאשר לחברה יש יותר מסוג אחד של מניות, על גבי האג”ח מצוין מהי מניית ההמרה (המניה אליה תומר האגל”ה).

מבחן פרמיית המרה מיידית

פרמיית המרה מיידית מציגה לנו בכמה נשלם יותר (או פחות) ב-%, אם נרכוש מניה באמצעות רכישת אגל”ה והמרתן למניה לעומת רכישת המניה ישירות בבורסה.

נוסחת חישוב פרמיית ההמרה:

כאשר נשלם יותר – זוהי פרמייה חיובית
כאשר נשלם פחות –  זוהי פרמייה שלילית.

לדוגמא:

מחיר האגל”ה-1.1 ש”ח
מחיר המניה בבורסה-2 ש”ח
ויחס ההמרה-2
פרמיית ההמרה היא: `(1.1*2)/2(-1)*100%=10%`

הסבר: קנינו במסחר 2 איגרות חוב להמרה ושילמנו עבורן 2.2 ₪. (2 אגה”מ *1.1 מחיר האג”ח). קיבלנו עבורם מניה אחת בשווי 2 ₪ ולכן קנינו את המניה דרך איגרת החוב להמרה במחיר היקר ב10% לעומת המצב בו היינו קונים ישירות את המניה.

כדאיות רכישת אגל”ה

אגל”ה מעניקה יתרון נוסף למחזיקים בה (בנוסף לריבית המשולמת ע”י החברה). באג”ח רגילות אין קשר בין מחיר האג”ח למחיר המניה של אותה חברה. מחיר המניה יכול להכפיל את עצמו מבלי שתהיה השפעה כלשהי על מחיר האג”ח. לעומת זאת באגל”ה, כאשר מחיר המניה עולה, הוא משפיע על עליית מחירה של האגל”ה.

דוגמא:

נניח שבחברה א' ביום כלשהו;
מחירה של מניה-2 ש”ח
מחירה של אגל”ה -1 ש”ח
יחס ההמרה -2
הפרמיה המיידית במקרה זה היא: `(1*2)/2-1=0`

כלומר, מי שרוכש את המניה באמצעות המרת 2 אגל”ה אינו משלם יותר ממי שרוכש את המניה ישירות בבורסה.

אם מחיר המניה יעלה ב-20% ל-2.4 ש”ח, בעלי האגל”ה לא יסכימו למכור אותה בפחות מ-1.2 ש”ח, שכן הם יכולים לקבל עבור שתי אגל”ה (ע”י המרה) מניה ששוויה 2.4 ש”ח.

במקרה זה מחירה של האגל”ה יעלה גם הוא ב-20% ל-1.2 ש”ח.

 

נהוג לומר שאגל”ה מעניקה למשקיעים בה שני יתרונות.

  1. מחיר רצפה. באג”ח מובטחים הריבית והקרן, בעוד שמחיר המניה יכול לרדת בצורה חדה יותר.
  2. סיכוי לעליית המחיר בעקבות עליית מחיר המניה.

אולם המתנה הזאת אינה ניתנת בחינם. האגל”ה מונפקת בדרך כלל בתנאים נחותים מאג”ח רגילה (תשואה נמוכה יותר).