איגרות חוב קונצרניות הינן איגרות חוב שהונפקו ע”י גורמים עסקיים, חברות כמו “בנק לאומי”, “ישרס”, “אפריקה ישראל” ואחרות. מי שמשקיע באיגרות חוב של חברות עסקיות לוקח על עצמו סיכון גבוה יותר. 

דירוג איגרות חוב : בארץ קיימות שתי חברות לדירוג אגרות חוב.

חברת “מעלות” שהחלה לפעול בארץ בשנת 1992 וחברת מידרוג שהחלה לפעול בשנת 2003 חברות אלו מעניקות דירוג לאיגרות חוב קונצרניות בהתאם לרמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בהן. ככל שהסיכון נמוך יותר (כלומר קיים סיכוי קטן לכך שהחברה תפשוט רגל), הדירוג יהיה גבוה יותר.

הדירוג הגבוה ביותר הוא AAA והוא ניתן לחברות גדולות ומבוססות, לדוגמא “בנק הפועלים”. איגרות החוב המסוכנות ביותר מדורגות D. כמובן שככל שהדירוג גבוה יותר, משקיעים מוכנים להסתפק בתשואה לפדיון יותר נמוכה.