הפרק נועד להקנות לקורא ידע ראשוני, וראשוני בלבד, בנושא “”נגזרים ואופציות מעו”ף”. החומר מוסבר בבהירות ובפשטות ומלווה בדוגמאות ואיורים.

ההשקעה באופציות התפתחה מאוד בבורסות בעולם בשנים האחרונות, והיקף המסחר בהם גבוה מהיקפי המסחר במניות. המסחר באופציות מאפשר למשקיעים לגוון ולהעשיר את אפשרויות ההשקעה.

לדוגמא :

  • באמצעות אופציות ניתן להרוויח גם כאשר שוק המניות יורד. ככל שהירידה תהיה חזקה יותר, כך המשקיע ירוויח יותר. 
  • באמצעות אופציות יכול משקיע להרוויח על כספו 50% ויותר בתקופה שבה שוק המניות עולה רק ב – 10%.
  • באמצעות האופציות משקיע יכול להרוויח ובגדול גם כאשר שוק המניות דורך במקום.

לא ייאמן כי יסופר!

ההשקעה באמצעות אופציות מאפשרת למשקיע להרוויח בשוק המניות מבלי שיידרש להכיר ולעקוב אחר מניות ספציפיות כלשהן. כל שעליו לעשות זה לנחש את כיוון השוק בתקופה הקרובה.

אם צדק – הרוויח, ובגדול. אם החטיא – הפסיד.

קיימת גם מידה רבה של סימטריה בין הסיכוי לרווח לבין הסיכוי להפסד.

בבורסה לניירות ערך בישראל נסחרים בו זמנית עשרות סוגים של אופציות ביניהם: אופציות על מדד המעו”ף, אופציות על מדד הבנקים, אופציות על אג”ח ממשלתי שקלי ואופציות על מניות ספציפיות (בינהן מניות פועלים, לאומי, טבע, כיל ועוד). לכל אחד מהם מרכיב סיכוי/סיכון שונה, והמשקיע בוחר על פי טעמיו באיזו אופציה או באיזה צירוף שלהן להשקיע.

קיימת תורה שלמה וסדורה של אסטרטגיות שמשקיע יכול לבנות לעצמו. כל משקיע משתדל לבנות לעצמו אסטרטגיה שבה מחד גיסא, אם ינחש או יחזה נכון את כיוון שוק המניות, ירוויח כמה שיותר מאידך גיסא אם חלילה טעה, יפסיד כמה שפחות.

ישנן אסטרטגיות פשוטות וישנן מורכבות ומתוחכמות. ההצלחה נגזרת ע”י חיזוי נכון של שוק המניות תוך שימוש באסטרטגיה המתאימה.

כאמור, במסגרת פרק זה נתמקד רק בהקניית ידע ראשוני על המשמעות של אופציות, ולא ניכנס לדיון בנושא האסטרטגיות.