דוד קיבל מתנה גם מאמו – מכתב שבו היא מתחייבת לקנות ב – 31.3.99 (לאחר 3 חודשים) אונקיית זהב ב – 400 $ ממי שיציג לה את המכתב.

                                 

המכתב שדוד קיבל מאמו הינו למעשה אופציית Put (אופציית מכירה) לאונקיית זהב. דוד יחליט לממש את האופציה, רק אם זה יהיה כדאי לו.

אם מחיר הזהב ב – 31.3.99 ירד ל- 350 $, ירוויח דוד 50 $, שכן הוא יקנה בשוק אונקיית זהב ב – 350 $ וימכור אותה לאמו ב – 400 $.

 אופציית מכירה ידועה בשם: אופציית Put

 אופציית מכירה ידועה בשם: אופציית Put

כדאיות מימוש אופציית Put

כפי שראינו, אם מחיר אונקיית הזהב ירד ב-31.3.99 ל-350 $ כדאי יהיה לדוד לממש את אופציית ה – Put שלו.

אם מחירי הזהב ב – 31.3.99 יעלו ל- 500 $, לא כדאי יהיה לדוד לממש את האופציה. הוא לא יקנה אונקיית זהב בשוק ב – 500 $, כדי למכור אותה לאמו ב – 400 $.

כדאיות מימוש אופציית Put