אורך חייהן של כל האופציות הנסחרות בבורסה הוא 3 חודשים (בערך). הן מתחילות בתחילת כל חודש ופוקעות 3 חודשים לאחר מכן.

ליתר דיוק הן מתחילות ביום א' שבא אחרי יום ה' האחרון של כל חודש ופוקעות בסוף יום ה' האחרון של חודש הפקיעה.

לדוגמא – קבוצת “C001220M707” פוקעת ביום ה' האחרון של חודש יולי, הסדרה החלה להיסחר ביום א' שבא אחרי יום ה' האחרון של חודש אפריל.
ביולי 2013 השיקה הבורסה גם אופציות שאורך חייהן הוא שבוע בלבד. אופציות שבועיות נפתחות למסחר מידי יום ד', למעט ביום ד' בשבוע שקודם ליום פקיעת האופציות החודשיות.