Relative Strength Index – RSI

אינדיקטור RSI בוחן מדי יום מה היו יחסי הכוחות בין עליות לירידות במחירי המניה ב -X הימים האחרונים (להלן תקופת המדידה). תקופת המדידה קבועה, ובד”כ מתייחסת ל – 14 יום.

יחסי הכוחות נמדדים במסגרת הנוסחה הבאה:

`100/1+ U/D` -100

U – % העלייה הממוצע בשער המניה בימים שבהם נרשמו עליות.

D – % הירידה הממוצע בשער המניה בימים שבהם נרשמו ירידות.

 

ניתוח האינדיקטור

  1. התוצאות מוצגות בצורת גרף. הגרף יכול לנוע רק בין 0 ל – 100 (מגבלה הנכפית ע”י הנוסחה עצמה).
  2.  גרף עולה מבטא התחזקות עוצמת העלייה במניה יחסית לירידות.

גרף יורד מבטא התחזקות עוצמת הירידות במניה יחסית לעליות.

 

פרשנות

אינדיקטור זה אמור לזהות מראש היפוך של מגמה.

  1. כאשר מדד העוצמה היחסית עולה מעל ל- 70 (כלומר מראה על עוצמה חיובית) ואז פונה ויורד חזרה מתחת ל- 70, זהו סימן לאיבוד עוצמת העליות ולהיפוך מגמה ומומלץ למכור את המניה. כאשר המדד יורד מתחת ל-30 (כלומר מראה על עוצמה שלילית) ואז פונה ועולה חזרה מעל ל- 30, זהו סימן לשינוי ממגמת ירידות למגמת עליות ומומלץ לקנות את המניה.
  2.  כאשר המניה נעה בכיוון אחד ומדד העוצמה נע בכיוון אחר או מדשדש זהו סימן לשינוי מגמה במניה.

לדוגמא: אם מניה עולה ומדד העוצמה מדשדש זהו סימן לחולשה ומחיר המניה צפוי לרדת.

דוגמא