האינדיקטור נקרא על- שם מפתחו והוא משמש כלי יעיל לאיתור תנודות חריגות במחיר המניה המופיעות במהלך מגמה ארוכת טווח. כאשר מאובחנת תנודה חריגה אנו מצפים שיבוא תיקון ועל רקע זה אנו יכולים לפעול לטובתנו. אך יש להיזהר ולהישמר שכן אם חל שינוי במגמה ארוכת הטווח של המניה אנו יכולים ליפול בפח. לפיכך, השימוש באינדיקטור זה צריך להיעשות בזהירות רבה, מומלץ בשילוב עם אינדיקטורים נוספים ותבניות.

תאור האינדיקטור

האינדיקטור מורכב מ – 3 רצועות – עליונה, אמצעית ותחתונה, במתכונת של תעלה שרוחבה משתנה מדי יום. הרצועה האמצעית הינה ממוצע נע בן 20 יום של המניה.

הרצועה העליונה והרצועה התחתונה נמצאות במרחקים שווים מהאמצעית כשהמרחק מייצג שתי “סטיות תקן”. מי שלא מכיר את המונח “סטיית תקן” לא מפסיד הרבה. רק נציין שגודל המרווח מדי יום נקבע ביחס ישר לתנודתיות המניה ב – 20 הימים שקדמו. ככל שמחיר המניה היה תנודתי יותר באותם 20 יום כך המרווח יגדל (“התעלה תתרחב”).

פרשנות

הרעיון העומד מאחורי האינדיקטור הוא שכל אימת שגרף המניה חוצה את הרצועה העליונה או התחתונה הדבר מצביע על תנודה חריגה, קצרת טווח, ביחס למגמה ארוכת הטווח של המניה, ואמור לבוא תיקון.

אם מחיר המניה פורץ כלפי מעלה את הרצועה העליונה, יש לצפות שמחיר המניה יבצע “תיקון” ויתחיל לרדת וזה סימן למכירת המניה.

אם מחיר המניה פורץ כלפי מטה את הרצועה התחתונה, יש לצפות לתיקון כלפי מעלה ולכן זהו סימן קנייה.

 

דוגמא לשימוש ברצועות בולינגר