אג”ח

השוק בארה”ב הוא שוק האג”ח הגדול ביותר בעולם כאשר קיים מבחר רב של אגרות חוב לבחור מהן: אג”ח של ממשלת ארה”ב, חברות שונות, עיריות ואף של מדינות זרות.

הערה: על רווחים מאג”ח (רווחי הון וריבית) יש לשלם מס.

אופציות

באפיק המנייתי בבורסה בתל-אביב נסחרות אופציות PUT ו -CALL  רק על מדד המעו”ף.

בארה”ב למרבית החברות הגדולות יש אופציות PUT ו – CALL  הנסחרות בנפרד לצד אופציות על כל המדדים. בד”כ נכס הבסיס באופציות על מניה של חברה כלשהי הוא 100 מניות של אותה החברה. מועד הפקיעה של אופציות בארה”ב הוא ביום שישי בשבוע השלישי של החודש המצוין בשם האופציה.