קבלת האפשרות לשלם על סחורות או שירותים המתקבלים כעת במועד עתידי כלשהו.