גם בורסת הנאסד”ק מתנהלת באמצעות רשת של מחשבים המקושרים ביניהם.

בדומה למסחר בארץ, מועברים למחשב פקודות קניה ומכירה ועיסקה מתבצעת כאשר ישנו מפגש (באותו מחיר) בין קונה למוכר. אם בעבר נהגו לסחור באמצעות עושי-שוק (Makers Market (שקנו מניה במחיר נמוך ומכרו אותה לקונה אחר במחיר גבוה יותר, הרי שהיום
המרווחים בין מחירי הקניה ומחירי המכירה נמוכים מאוד ועושי השוק, כמו יתר הברוקרים מתפרנסים בעיקר מהעמלות אותן הם גובים עבור כל פעולה.

עדיין קיימים מספר עושי שוק המשמשים כסוכנים במניותיהן של מספר חברות ואך אין הכרח להיעזר בהם.

עושי השוק נבדלים מהספציאליסטים בעיקר בשתי תחומים:

  1. הם אינם בלעדיים במניות שבהן הם סוחרים. לכל מניה יכולים להיות מספר עושי שוק.
  2. הם מתווכים גם בין קונים ומוכרים מקרב הציבור ולא רק בין ברוקרים.

לכל מניה מתפרסמים באופן שוטף שני מחירים:

  1.  מחיר BID – המחיר הגבוה ביותר שבו נמצא קונה למניה.
  2. מחיר ASK – המחיר הנמוך ביותר שבו נמצא מוכר למניה. המרווח בין מחיר ה BID למחיר ה ASK מכונה ה – SPREAD.

 

עיסקה תתבצע כאשר פקודת BID תפגוש פקודת ASK באותו מחיר. במקרים שבהם המרווח בין מחיר ה-BID למחיר ה-ASK גבוה, או במקרים בהם רוצים לסחור בכמות גדולה של מניות, יכנס עושה השוק לפעולה. בעבר הרווח העיקרי של עושה השוק נבע ממרווח ה Spread אותו הוא גבה לכיסו. כיום מרווחי ה Spread הם פרומילים בודדים כך שגם עושי השוק מתפרנסים בעיקר מעמלות. 

מניית “צ'ק-פוינט” ⁸

מניית צ'ק פויינט

_________________________

⁸ מחירי המניה המוצגים לעיל אינם המחיר האמיתי שבו נסחרת מנית צ'ק פוינט אלא משמשים לצורך הבנה ודוגמא בלבד.