יוסי מחזיק במניות שהרווח השנתי שלהן מתפלג נורמלית עם תוחלת 9.6% וסטית תקן של 8%. עצם זה שתוחלת הרווח היא 9.6% אינו מבטיח רווח בטוח של 9.6% כל שנה.
התפלגות הרווח ניתנת לייצוג כפעמון:
יוסי מחזיק במניות שהרווח השנתי שלהן מתפלג נורמלית עם תוחלת 9.6% וסטית תקן של 8%. עצם זה שתוחלת הרווח היא 9.6% אינו מבטיח רווח בטוח של 9.6% כל שנה.
התפלגות הרווח ניתנת לייצוג כפעמון:
המעבר מעקום נורמלי כלשהו לעקום סטנדרטי
עלינו תחילה למצוא את ציון התקן.
ציון התקן של 0 הוא: `(0-9.6)/8=(-9.6)/8=-1.2`. נוסיף זאת לתרשים, בשורת ציוני תקן.  
המעבר מעקום נורמלי כלשהו לעקום סטנדרטי
 
תירגמנו את השאלה המקורית לשאלה הבאה: מהו השטח שמימין ל (1.2–) ,  בהתפלגות סטנדרטית. כדי לענות על שאלה זו, עלינו להתבונן בטבלה. 
השטח שמשמאל ל (1.2-) הוא 0.1151, ולכן השטח שמימין ל (1.2-) הוא `0.8849=(1-0.1151)`  .
הסיכוי שיוסי ירוויח השנה  הוא אם כן 0.8849 (מתוך 1.0) או במילים אחרות: הסיכוי שיוסי ירוויח הוא  88.49%.