התייחסות למספר הילדים של העובדים

בסעיף של מספר הילדים אנו נתקלים לראשונה בערכים שהם מספריים. אבל בניית טבלת השכיחויות תעשה באותו אופן:

‚2

הערך
(מספר הילדים)

השכיחות

השכיחות היחסית
(מעוגל)

0

5

17%

1

6

20%

2

10

33%

3

7

23%

4

2

7%

סה”כ

30

100%

 

יש לשים לב: בטבלאות שראינו עד כה הופיעו מילים בטור של הערך ומספרים בטור של השכיחות. מכיוון שמשתנה מספר הילדים מקבל ערכים מספריים (0,1,2,3,4) מופיעים מספרים גם בטור של הערך וגם בטור של השכיחות.

כדי לא להתבלבל נזכור כי בטור של השכיחות מופיע המספר המייצג כמה פעמים הופיע המספר שבטור הערך.
כלומר:
יש 5 מקרים של עובדים עם 0 ילדים.
יש 6 מקרים של עובדים עם 1 ילד.
יש 10 מקרים של עובדים עם 2 ילדים.
יש 7 מקרים של עובדים עם 3 ילדים.
יש 2 מקרים של עובדים עם 4 ילדים.

הקריאה באופן הפוך לא נכונה. בדוק!

ההצגה הגרפית של התפלגות מספר הילדים תהיה באמצעות דיאגרמת מקלות: