סכום כספי אשר מחולק לבעלי המניות של החברה, מתוך הרווחים המצטברים שלה. חברה רשאית לחלק דיבידנד מתוך הרווחים שצברה במהלך שנות פעילותה, אך היא אינה חייבת לעשות זאת.